Ο ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΤΟΥ ΕΘΙΣΜΟΥ


Ο ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΙΗΤΗ ΜΠΟΥΤΛΑΙΡ. ΑΠΟ ΤΟΤΕ, Ο ΟΡΟΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΞΕΠΕΡΑΣΤΟΣ.

Διάφορες εθιστικές ουσίες διεγείρουν σχηματισμούς του εγκεφάλου στην παραγωγή νευροδιαβιβαστών και οπιοειδών. Αυτές, με την σειρά τους, τον γεμίζουν με ευχαρίστηση, χωρίς να υπάρχει κανένας εξωτερικός λόγος. Τον ξεγελούν έτσι, που ο εξαπατημένος εγκέφαλος να ζει μια ηδονή, που δεν υπάρχει. Όπως γράφει και ο ποιητής, να ζει έναν τεχνητό παράδεισο.
Ο εγκέφαλος έμαθε να ζει τον τεχνητό παράδεισο για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι η ευχαρίστηση, που αισθάνεται εξαιτίας της απόλαυσης. Η απόλαυση λειτουργεί στο άτομο σαν αίσθηση της απαλής ευφορίας.
Ο δεύτερος λόγος είναι η ηδονή. Δηλαδή, το προ-στάδιο μιας ελπιδοφόρας, ιδιαίτερα ικανοποιητικής, δραστηριότητας. Ευχαρίστηση και ηδονή υπηρετούν κάτω από διαφορετικές διαδικασίες το σύστημα επιβράβευσης του εγκεφάλου.
Το σύστημα αυτό βρίσκεται στο κέντρο του εγκεφάλου και είναι ο κόμβος πολλαπλών νευρωνικών διασυνδέσεων.
Το σύστημα επιβράβευσης του εγκεφάλου είναι αυτό που κατευθύνει την ηδονή και την ευχαρίστηση. Σε αυτό το σημείο δρουν οι ναρκωτικές ουσίες, προκειμένου να ικανοποιήσουν τον έναν ή τον άλλο σκοπό.
Ο μηχανισμός αυτός αρχίζει να αδρανεί, όταν ο εγκέφαλος συνηθίζει την εξαρτησιογόνο ουσία και τότε είναι που «ζητάει» μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν. Παράλληλα, μοιραία αυξάνει η ηδονή για τον επικείμενο εθισμό.
Όσο τροφοδοτείται με ουσίες και εθιστικές καταστάσεις, τόσο περισσότερη χρήση ζητάει. Αυτό προκύπτει από το ότι οποιοσδήποτε παράγοντας βρίσκεται συνεχώς στον μέσο εγκέφαλο μας, που χημικά συγγενεύει πολύ με φυτικό όπιο και την ηρωίνη, και προκαλεί ευχαρίστηση. Είναι οι ουσίες αυτές που μας κάνουν αισθανόμαστε ευχάριστα μόνον και με την αίσθηση της παρουσίας τους.
Ενώ τα αυτόχθονα οπιοειδή παράγονται από τον εγκέφαλο με το καλό φαί, το σεξ ή την παρέα. Με την χρήση των ναρκωτικών έχουμε το αποτέλεσμα, δηλαδή, την ηδονή και την ευχαρίστηση, χωρίς να υπάρχει το εξωτερικό αίτιο.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.