ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΨΑΧΝΟΥΝ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΕΚΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ
Παρόλες τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται σε κύκλους νευρολόγων, ψυχιάτρων, βιοχημικών προκειμένου να δοθεί μια σαφής εικόνα, τι φταίει για την σχιζοφρένεια μέχρι στιγμής δεν μπόρεσε να βρεθεί κάποια αιτία που να ανταποκρίνεται πλήρως στο ερώτημα αυτό.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών των ερευνών συγκλίνει στο γεγονός ότι δεν υπάρχει μια και μοναδική αιτία παρά πρόκειται για μια πολυπαραγοντική διαδικασία με πολυάριθμες επιρροές, που οδηγεί στην εμφάνιση της νόσου.
Από την μια πλευρά γενετικοί (κληρονομικοί) παράγοντες παίζουνε στους περισσότερους ασθενείς έναν αρκετά μεγάλο ρόλο αλλά όχι βέβαια και τον μοναδικό.
Όπως επίσης ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζουν και οι σωματικές αιτίες οι οποίες σε συνδυασμό με τους γενετικούς παράγοντες προχωράνε στην εκδήλωση της νόσου της σχιζοφρένειας.
Οι ψυχοκοινωνικοί παράγοντες όπως η επίδραση του οικογενειακού, εργασιακού και φιλικού περιβάλλοντος παίζει βέβαια ένα ρόλο και λαμβάνει ουσιαστική θέση στην ανάπτυξη και παρουσία της νόσου.
Στις δεκαετίες του 50 και 60 αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες έπαιξαν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στις σκέψεις των νευρολόγων – ψυχιάτρων και διερευνήθηκαν για την πιθανότητα που έχουν να αποτελούν μεγάλη παθογνωμονική βάση για την περίπτωση των ψυχώσεων και ιδιαίτερα της σχιζοφρένειας.
Σήμερα πλέον γνωρίζει κανείς ότι αυτοί οι εξωγενείς παράγοντες δεν παίζουνε μεγάλο ρόλο τόσο για την εμφάνιση της νόσου όσο για την εξέλιξη της και την κατοπινή της πορεία.
Συνεπώς σε ότι αφορά ψυχώσεις η διάγνωση παραμένει ακόμη ένα μεγάλο ερωτηματικό προς διερεύνηση.

Η «ΗΠΙΑ» ΨΥΧΩΣΗ

Η ΗΠΙΑ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΠΛΕΟΝ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ
Σε αντίθεση από τις «καραμπινάτες» μορφές της σχιζοφρένειας υπάρχει και μια άλλη μορφή, η λεγόμενη «ήπια μορφή» η οποία κυριολεκτικά στην διαδρομή της ζωής εισβάλλει έρποντας και καταστρέφει προσωπικότητα και ζωή του ασθενή.
Εδώ σπάνια έχουμε την εμφάνιση των τυπικών σχιζοφρενικών συμπτωμάτων όπως είναι οι διαταραχές του «εγώ» οι παραισθήσεις, οι παρακρούσεις, η παράνοια και οι ψευδαισθήσεις.
Εδώ οι ασθενείς διαδοχικά αδιαφορούν για την ζωή, περιορίζονται μέχρι που φτάνει ένα σημείο όπου υπάρχει μια σαφής πτώση από την καθημερινή τους εμφάνιση και αντιμετώπιση των πραγμάτων σε ότι αφορά κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη.
Δηλαδή ξαφνικά φαίνεται ότι παραμελούν τις οικογενειακές τους ή επαγγελματικές τους και κυρίως προσωπικές τους υποχρεώσεις, κλείνονται περισσότερο στον εαυτό τους, απομονώνονται από το περιβάλλον τους, δεν συμμετέχουν, δεν δημιουργούν, δεν παράγουν.
Κατά αυτήν την διαδικασία πάρα πολλές φορές συμβαίνουν περίεργα και κωμικά γεγονότα. Η κατάσταση της ήπιας ψύχωσης είναι πάρα πολύ δύσκολη να διαγνωστεί και από τους ίδιους τους ασθενείς, πολύ δε περισσότερο από τους ασθενείς και χρειάζεται πραγματικά έναν ειδικό που να μπορεί να συγκεκριμενοποιήσει την διαφορά της ως προς την υγιεινή καθημερινότητα.
Εργαστηριακές μέθοδοι όπως είναι η μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου η ακόμη η 24ωρη ηλεκτροεγκεφαλογραφική καταγραφή που πολλές φορές λαμβάνουν χώρα για άλλα παθολογικά αίτια αποκαλύπτουν καταστάσεις που μπορούν να έχουν σχέση με την ήπια ψύχωση.
Κατά κανόνα μετά από αυτές τις καταστάσεις ακολουθεί και μια θεραπεία που είναι επιτυχής γιατί η συμπτωματολογία της πλέον είναι ευδιάκριτη και όχι τόσο ισχυρή.

ΜΙΑ ΥΠΟΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΣΧΙΖΟ – ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΨΥΧΩΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΙΑ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Στις σχιζο – συναισθηματικές ψυχώσεις πέρα από τα γνωστά συμπτώματα των σχιζοφρενειών όπως είναι η παράνοια, οι ψευδαισθήσεις, οι διαταραχές τους «Εγώ», πάρα πολύ τακτικά παρουσιάζονται και διαταραχές του θυμικού που πολλές φορές το ψυχωτικό τους επίπεδο υπερβαίνει αυτό της σχιζοφρενικής ψύχωσης.
Συγκεκριμένα οι εν λόγω ασθενείς μπορούν να παρουσιάσουνε έντονη καταθλιπτική συνδρομή με υπέρμετρες εμφανίσεις καταστάσεων πανικού, συνδεδεμένες με ψυχοκινητική διαταραχή, δραστηριότητα και πολλές φορές επιθετική συμπεριφορά η οποία καθόλη την διάρκεια της ψύχωσης καθημερινώς ανεβάζει συμπτωματολογία.
Αρκετές φορές οι σχιζο – συναισθηματικές ψυχώσεις ξεκινάνε από μια κατάσταση καταθλιπτική και κατά την διάρκεια της εξέλιξής στους παρατηρείται «ένα γύρισμα» σε μια μανιακή διάσταση, με μια υπερεκτίμηση του «Εγώ», χαλάρωση της κριτικής ικανότητας και συμπεριφορά της υπερβολής.
Πρόκειται για πάρα πολύ δύσκολη υποομάδα των σχιζοφρενικών ψυχώσεων που η θεραπεία τους λόγω της πολυσυνδρομικότητας που έχουνε είναι ιδιαίτερα δύσκολη και στην τροποποίηση και στην διεκπεραίωση.
Βέβαια όσο πιο γρήγορα γίνεται αντιληπτή ισχύει και εδώ ο κανόνας, έχουμε μεγαλύτερες ελπίδες θεραπείας και αποκατάστασης.

ΥΠΑΡΧΟΥΝΕ ΜΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΟΤΑΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ, ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ, ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΥΑΛΩΤΟ ΣΤΙΣ ΨΥΧΩΣΕΙΣ ΟΠΩΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Όταν μιλάμε για ευάλωτους σε σχιζοφρένεια ανθρώπους σκεφτόμαστε τρεις πιθανές γενεσιουργές αιτίες. Πρώτον είναι η κληρονομική γενετική πλευρά, το δεύτερο είναι το σωματικό οργανικό πρόβλημα που τυχόν υπάρχει π.χ. δυσλειτουργία εγκεφάλου και το τρίτο είναι ο τρόπος ζωής που έχει ο καθένας από εμάς. Γενετικά προβλήματα κληρονομικού τύπου υπάρχουν πάντα σε όλες τις οικογένειες για την μία ή άλλη μορφή. Εάν η οικογένεια είναι επιβαρυμένη στο σημείο αυτό με σχιζοφρενική ψύχωση, σίγουρα ένα υπόλοιπο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ακόμη να ερευνηθεί πιο έντονα.
Όταν υπάρχει ένας οργανικός σωματικός λόγος ιδιαίτερα δε όταν αυτό οφείλεται στην περίπτωση εγκεφαλικών διαταραχών, τότε πρέπει να γίνει ακόμη πιο διεξοδικός έλεγχος.
Tέλος ότι αφορά το στυλ ζωής εκεί πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα ότι ένας τρόπος να αποφύγουμε το στρες είναι να μπορούμε να υπερνικούμε τις μικρές παραμέτρους της καθημερινότητας.
Γενικά το ότι κάποιος είναι ευάλωτος, δεν εμποδίζει το να έχει μια φυσιολογική ζωή και μάλιστα να μεγαλουργεί μερικές φορές ακόμη διότι ο τρόπος που κανείς επιβάλλεται εναντίον ακριβώς αυτού του ελλείμματος όπως λέει και ο Νίτσε δεν τον σκοτώνει αλλά τον δυναμώνει. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλους καλλιτέχνες, επιστήμονες, πολιτικούς οι οποίοι παρόλο που ήταν ευάλωτοι σε αυτό το σημείο κατόρθωσαν και να επιβληθούν στην τέχνη τους ή στην δουλειά τους χωρίς να έχουνε μεγάλες επιπτώσεις επειδή ξέρουν έγκαιρα να αντιμετωπίζουν τα πράγματα έχοντας αυτογνωσία στο ότι αφορά πόσο ευάλωτοι είναι.

Η ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΜΙΑ ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ ΟΠΩΣ Η ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΒΗΤΗΣ
ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΞΑΡΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΦΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ
Την σχιζοφρένεια επηρεάζουν βασικά τέσσερεις ουσιαστικοί παράγοντες.
Ο πρώτος είναι ο κληρονομικός. Έχει βρεθεί ότι υπάρχει μια κληρονομική και επιβάρυνση και προδιάθεση για κάποιους ασθενείς. Συνεπώς πρέπει να λαμβάνεται πολύ καλά υπόψη το ιστορικό του ασθενούς.
Δεύτερος και ουσιαστικός παράγοντας είναι οι εγκεφαλικές βλάβες. Σε αρκετές περιπτώσεις εγκεφαλικών βλαβών όπως είναι π.χ. μια υποξειαιμία, ή ένα τραύμα κατά την γέννα είναι δυνατόν να δώσουνε αφορμή για την έναρξη της συμπτωματολογίας μιας σχιζοφρενικής ψύχωσης.
Ένας τρίτος και ουσιαστικός παράγοντας είναι τα βιώματα κατά την παιδική ηλικία, κατά πόσο υπάρχει επιθετικό οικογενειακό περιβάλλον ή ανάλογες περιπτώσεις που οδηγούν τον ασθενή σε έντονο στρες και βαριά ψυχική επιβάρυνση.
Τέταρτον είναι οι περιπλοκές που έρχονται κατά την διάρκεια της ζωής και αυτές έχουνε ένα συγκεκριμένο όριο αντοχής για κάθε άτομο στο στρές. Όταν αυτές υπερβούν σε συνέχει ένα συγκεκριμένο όριο π.χ. μια σχολική ή επαγγελματική επιβάρυνση, μια σχέση με πολλές διαταραχές, μια χοντρή απογοήτευση κ.λ.π. είναι δυνατόν να εμφανίζουνε την πρώτη σχιζοφρενική συμπτωματολογία. Εδώ λοιπόν γνωρίζοντας όλους αυτούς τους παράγοντες πρέπει ο θεράπων γιατρός να έχει μια ανάλογη συμπεριφορά με τις άλλες δύο ασθένειες που αναφέραμε του διαβήτη και της υπέρτασης, δηλαδή κάθε φορά που παρουσιάζεται μια αιχμή να επεμβαίνει κατασταλτικά και να ρυθμίζει όσο γίνεται τον τρόπο ζωής του ασθενούς με φάρμακα και με ψυχοθεραπευτικές συμβουλές με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν πλέον αυτές οι εξάρσεις.

ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΚΑΘΕ ΨΥΧΩΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΟΥ «ΞΑΦΝΙΑΣΜΑΤΟΣ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. ΖΟΥΝΕ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ «ΕΞ ΑΠΗΝΗΣ».
Χωρίς αμφιβολία τα πρώτα ψυχωτικά βιώματα είναι για τους ασθενείς πολύ βασανιστικά. Οι περισσότεροι αισθάνονται τα «βιώματα» σαν ξένα προς αυτούς και δεν μπορούν να συμβιβαστούν με τις καινούριες αυτές εντυπώσεις και αντιλήψεις. Από την άλλη πλευρά όμως οι παραισθήσεις και η ψυχωτική συνδρομή είναι για αυτούς κάτι το «αυτονόητο» και ανταποκρίνονται στην αλήθεια και έτσι η σύγκρουση των δύο αυτών πραγμάτων τους φέρνει τεράστια ανησυχία, αδιέξοδο και νευρικότητα.
Το αποτέλεσμα είναι να μην καταφέρνουν να βρίσκουν μια ορθολογιστική ισορροπία και ως εκ τούτου να κλείνονται στον εαυτό τους και να μην επιτρέπουν την επικοινωνία με το περιβάλλον.
Βέβαια σαν πρώτη αρχή είναι αυτό και με την κοινωνία της υπερπροσφοράς που υπάρχει σήμερα πολλοί από τους ασθενείς καταφεύγουν και σε μεθόδους «αυτοθεραπείας» π.χ. το κατασταλτικό αποτέλεσμα από ναρκωτικά και αλκοόλ είναι πολλές φορές το πρώτο «φάρμακο» που ζητάνε οι ψυχοπαθείς προκειμένου να σβήσουν το βασανιστήριό τους.
Αυτό το φρένο της συμπτωματολογίας της ψύχωσης βοηθάει προσωρινά και τραβάει τα συμπτώματα για μακρύτερο χρονικό διάστημα χωρίς όμως βέβαια να τα εξαλείφει. Στις περισσότερες περιπτώσεις κοντά στα συμπτώματα προστίθεται και ένα ακόμη αυτό της εξάρτησης από ουσίες και αλκοόλ.
Οι ασθενείς λόγω της γενικής κακής κατάστασης και ιδιαίτερα της ψυχικής αδυναμίας που ευρίσκονται δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την ασθένεια ούτε τα επιπλέον συμπτώματα αυτής της «αυτοθεραπείας».
Το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό και με ακόμα πιο δυνατή σε ένα στυλ «rebound» την εμφάνιση της έκρηξης της ψύχωσης. Καλό είναι λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις ο γιατρός να γνωρίζει και την παράμετρο αυτή δηλαδή το πώς αισθάνονται οι ασθενείς δηλαδή να την λαμβάνει υπόψη του και θεραπευτικά να επεμβαίνει ανάλογα.

ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ

ΑΡΚΕΤΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑΝ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Η ΤΡΟΠΟΥ ΖΩΗΣ
Εδώ και πάρα πολλά χρόνια αρκετοί επιστήμονες έχουν ασχοληθεί με το πρόβλημα του ελλείμματος κάποιων βιταμινών ή την λάθος διατροφή σαν αποτέλεσμα τη σχιζοφρενική ψύχωση.
Στην ίδια κατεύθυνση έχουν εντοπιστεί αρκετές ερευνητικές ομάδες για ένα νοσηρό τρόπο ζωής με λίγη κίνηση σε κακή ατμόσφαιρα με ρυπογόνες ουσίες.
Όπως αποδείχθηκε με το πέρας των ερευνών περισσότερες από αυτές τις ψυχώσεις που φαινόταν να είναι απόρροια μιας τέτοιας κατάστασης στο τέλος απεδείχθη ότι ήτανε καθυστερημένη διάγνωση στην μη έγκαιρη παρατήρηση των συγγενών για τα προβλήματα των συμπτώσεων αυτά. Πέρα από αυτό επειδή η ιδιομορφία της νόσου είναι τέτοια που αναφέρεται συνέχεια σε φόβους δηλητηρίασης ή μέσω του αέρος ή μέσο του φαγητού οι ασθενείς αναφέρονται πάρα πολύ τακτικά σε παρόμοια φανταστικά επεισόδια ή αρνούνται να λάβουνε την τροφή ή να βγούνε έξω από το σπίτι έτσι ώστε μια από τις αιτίες που χειροτερεύει η κατάστασή τους να είναι η απομόνωση ή ο φόβος του φαγητού.
Βέβαια όλα αυτά για έναν ειδικό δεν είναι δύσκολο να τα διακρίνει ούτε και ο ίδιος ο ασθενής μετά από μια εκτεταμένη συζήτηση με την πλήρη καταγραφή του ιστορικού τα αποκλίνει. Είναι αυτοί οι φόβοι του, τους φανερώνει κατευθείαν και μπορεί κανένας εύκολα να φτάσει σε διάγνωση. Μια επιπόλαια διαχείριση των προβλημάτων αυτών χωρίς ακριβή ερωτηματολόγιο έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές τις παρανοήσεις του τύπου αυτού.

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΨΥΧΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΕΙΔΗΣ ΙΔΕΕΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑ
Αρκετές φορές σε ένα δεύτερο στάδιο έχουμε διαταραχές του «Εγώ».
Η εικόνα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική γιατί η ένταση των συμπτωμάτων εμφανίζεται απότομα και ανεβαίνει κυριολεκτικά με τις ώρες φτάνοντας σε ακραία σημεία τον ασθενή που διακατέχεται από αδυναμία έκφρασης, γενική καχυποψία αλλά κυρίως αισθήματα φόβου και πανικού.
Οι ψυχώσεις στις ομάδες αυτές είναι συνδεδεμένες σε μια έντονη υπερκινητικότητα, ανησυχία και πολλές φορές αλόγιστες πράξεις.
Η ομάδα αυτή των ψυχώσεων θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή γιατί είναι οι μεγαλύτερες σε αριθμό ασθενών και η πιο αναγκαία σε ότι αφορά την άμεση εφαρμογή κάποιας θεραπείας.

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΡΟΛΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΑΛΗΘΙΝΕΣ, ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ Η ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΨΗ ΤΩΝ ΨΥΧΩΣΕΩΝ ΣΕ ΙΣΧΥ.
Όταν εμφανίζεται μία ψύχωση και ιδιαίτερα σχιζοφρενικού τύπου στον κύκλο τον οικογενειακό και ανάμεσα στους συγγενείς προκύπτει μια πάρα πολύ βαθειά ανησυχία σε σχέση με το άγνωστο που αντιμετωπίζουν. Το άγνωστο δεν είναι απλώς άγνωστο αλλά παροδικά μεταβάλλεται σε ακατανόητο, δύσκολο ανυπέρβλητο. Αυτή η διαδικασία είναι εδώ και αιώνες. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια μόλις μερικές δεκαετίες δεν υπήρχανε καθόλου επιστημονικές σοβαροφανής ενδείξεις σε ότι αφορά την πρόκληση της νόσου.
Έτσι λοιπόν είχαν ανοιχτές πόρτες για να εισέλθουν οι διάφορες θεωρίες περί συνομωσίας ή ακόμη δεισιδαιμονίες, προκαταλήψεις κ.τ.λ.
Πολύ τακτικά συνδεότανε π.χ. η εμφάνιση των ασθενειών αυτών με ψυχολογικούς αλλά κυρίως περισσότερο θρησκευτικούς όρους διεργασίες και διασυνδέσεις. Ακολούθησαν τα τελευταία χρόνια μετά από τις ανακαλύψεις της οργανικής επιστήμης νέες θεωρίες σε ότι αφορά την κατάσταση αυτή και την προέλευση των ψυχώσεων και την λάθος δρομολόγηση της ζωής η οποία φτάνει μερικές φορές έως και την υπερβολή να ισχυρίζεται κανείς ότι πρόκειται για διατροφικές διαταραχές.
Βέβαια υπάρχουνε και οι θρησκόληπτες θεωρίες που κατά κύριο λόγο αναφέρονται στην κατάληψη του πνεύματος από τον διάβολο ή στην κοσμική δραστηριότητα ή σε μαγικές δυνατότητες ακόμη και σε μια μακρινή στόχευσης ύπνωση. Μόλις την τελευταία δεκαετία με τις αναλύσεις του εγκεφαλογραφήματος και της τομογραφίας των ποζιτρονίων καθώς επίσης με την ανάπτυξη των τοίχων της νευροβιολογίας άρχισε να γίνεται περισσότερο αναγκαία και καθεστώς η επιστημονική παρατήρηση σε ότι αφορά τους ισχυρισμούς για την πρόκληση των ψυχώσεων.
Ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης παίρνουνε και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης τα οποία ενώ έχουνε πλέον επαρκή πληροφόρηση σε ότι αφορά το πεδίο των ασθενειών αυτών μερικές φορές ίσως για άκρως εμπορικούς λόγους ίσως για την δημιουργία εντυπώσεων προβάλλουνε τις ημιεπιστημονικές ή θεωρητικές ή ακόμη παραβολικές θεωρίες για την πρόκυψη των ψυχώσεων και σχιζοφρενειών.

ΝΕΕΣ ΟΥΣΙΕΣ DOPING ΠΙΘΑΝΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ
Οι βουλιμικοί και ανορεχτικοί ασθενείς προμηθεύονται όλο και τακτικότερα μέσω ίντερνετ το φαρμακευτικό συνδυασμό γεραναμίνη-κωδείνη-γκαράνα (guarana) για τα προβλήματα τους.
Ο συνδυασμός αυτός είναι αγαπητός σε πολλούς μάνατζερ προπονητές αθλητών διαφόρων αγωνισμάτων. Οι ποδοσφαιριστές π.χ. προτιμούν τον συνδυασμό αυτό σαν υποστηρικτή για την απόδοση διάρκειας που χρειάζονται. Έχει λοιπόν βρεθεί ότι στους ποδοσφαιριστές που κάνουν χρήση τέτοιων ουσιών παρουσιάζεται με μεγαλύτερη συχνότητα παρά σε άλλα άτομα η νόσος του Σαρκώ.
Το ίδιο έχει παρατηρηθεί και σε άτομα με διαταραχές της όρεξης που κάνουν χρόνια χρήση τέτοιων συνδυασμών.
Πρέπει λοιπόν να υπάρχει σοβαρή σκέψη και ιατρική πληροφόρηση πριν κάθε τέτοια χρήση.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΧΙΜΑΙΡΕΣ

Η ΧΙΜΑΙΡΑ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΕΡΜΑΦΡΟΔΙΤΙΣΜΟΥ. ΣΗΜΕΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΗΝ ΒΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΝΝΕΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ.
Η χίμαιρα στην ιατρική, ο ορισμός του ερμαφρόδιτου όπου μετά την συγχώνευση θηλυκού με αρσενικού εμβρύου δημιουργείται ένα μίγμα αρσενικών και θηλυκών οργάνων μέσα στον ίδιο οργανισμό. Αυτό το μείγμα μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλα όργανα όπως π.χ. στην καρδιά.
Έτσι που τμήματα του τοιχώματος της να χτυπούν με διαφορετικό ρυθμό.
Η χίμαιρα έδωσε αφορμή για γεννετικές έρευνες παραγωγής ανθρώπινων οργάνων (βλαστοκύτταρα) που εξελίσσεται παρόλα τα νομικά προβλήματα ευρέως και σε πολλά κράτη.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ.
Με την έννοια του «PLUS» ή αλλιώς και παραγωγική ψύχωση όπως ήταν παλιά γνωστό, αναφερόμαστε στην κατάσταση εκείνη την οποία οι υγιείς επί του ασθενούς είναι αδύνατον να την παρακολουθήσουν.
Δηλαδή πρόκειται για τα συνηθισμένα καθημερινά γεγονότα με κάτι επιπλέον «συν» («plus»), είναι και αυτό το οποίο αναφέρεται στις εξής διαταραχές.
Σε διαταραχές της σκέψης, σε γενικευμένη ένταση με ανησυχία και επιθετικότητα, σε παρανοειδής ιδέες και παρανοϊκές αντιλήψεις, σε παραισθήσεις και ψευδαισθήσεις, σε διαταραχές του «εγώ» και την αίσθηση ξένων επιρροών.
Όλα αυτά τα συμπτώματα δεν πρέπει να λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα αλλά μπορούν το ένα να φέρνει το άλλο, γενικά όμως μιλάμε για μια κατάσταση «plus» όταν έχουμε τουλάχιστον δύο από αυτά.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρουμε να διακρίνουμε αυτή την συμπτωματολογία, να την αντιμετωπίζουμε και να την καταγράφουμε έγκαιρα ώστε με την παρακολούθηση της πορείας του ασθενούς να ξέρουμε τι έχει προκύψει μετά από την αγωγή ή τι έχει ελαττωθεί.

ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ

ΕΝΑ ΝΕΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ, ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΕΜΦΥΤΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ
Σε περιπτώσεις όπου υπάρχει η γενετική επιβάρυνση καρκίνων του μαστού, εντέρου κ.λ.π. είναι δυνατόν κατά την αναπαραγωγή με εμφύτευση, η εφαρμογή της λεγόμενης προεμφυτευτικής διαγνωστικής.
Στις περιπτώσεις αυτές εξετάζονται τα ήδη γονιμοποιημένα (στον σωλήνα) κύτταρα εάν υπάρχουν σε αυτά καρκινογόνα γονίδια και εφόσον εντοπισθούν απομακρύνονται και δίνονται προς γονιμοποίηση τα εμβρυικά κύτταρα εκείνα που είναι ελεύθερα επιβάρυνσης, π.χ. εάν εντοπισθούν προεμφυτικά γονίδια όπως της πολυποδίασης του όρθου ή του γονιδίου του μαστού BRCA-1 ακόμη και του γονιδίου PS3 είναι εύκολο να απομακρυνθούν.
Αντί για αυτά χρησιμοποιούνται τα ελεύθερα των καρκινογόνων γονιδίων κύτταρα για την αναπαραγωγή. Δημιουργώντας για το νέο έμβρυο προϋποθέσεις (ανοσοπροστασίας).

Η ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΜΕΧΡΙ ΠΡΙΝ 40 ΧΡΟΝΙΑ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΚΑΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.
Χρόνιες προκαταλήψεις σε ότι αφορά τις ψυχώσεις σχιζοφρενικού τύπου εδώ και αιώνες έχουνε οδηγήσει σε παρανοήσεις, λάθος αντιλήψεις και κυρίως σε μια λάθος κοινωνική στάση όλων μας απέναντι στις ασθένειες αυτές.
Βέβαια αυτό δεν είναι μόνο για τους σχιζοφρενείς, επεκτείνεται σε όλη την γκάμα των ψυχιατρικών ασθενειών σε μια κοινωνία που είναι τόσο οργανωμένη με έναν άκρως αγχωτικό τρόπο εργασίας, κατανομή υποχρεώσεων, εκδήλωσης των κινήτρων και μια απόλυτη ανάγκη υποταγής σε έναν κοινό χαρακτήρα συμπεριφοράς. Είναι λογικό να δαιμονοποιούνται ασθενείς που παρουσιάζουν την ιδιαιτερότητα της σχιζοφρενικής νόσου.
Βέβαια έχει περάσει ακόμα πολύς καιρός και δυστυχώς σε ορισμένες γωνιές της γης υπάρχουνε τα διάφορα ψυχιατρικά ιδρύματα που ταλαιπωρούν μαζικά τέτοιους ανθρώπους ακόμη και σε ψυχιατρικά ανεπτυγμένες χώρες με μια συμπεριφορά «αποθήκης ψυχών».
Αυτός ο φόβος αυτών των ιδρυμάτων περνάει σιγά-σιγά σε υγιείς και ασθενείς και αποτελεί στην κυριολεξία το κίνητρο μιας φοβικής αντιπαράθεσης.
Σήμερα όμως είναι γνωστό ότι οι σχιζοφρενείς μπορούνε να το αντιμετωπίσουν κάλλιστα και σε μια κατάσταση ανοιχτού ιατρείου ημέρας και μετά από μια σύντομη θεραπεία να επανέλθουν στην καθημερινότητα και χωρίς να έχουν την παραμικρή συμπτωματολογία. Το μόνο ουσιαστικά επικίνδυνο είναι οι διχογνωμίες και οι προκαταλήψεις που υφίστανται σε ότι αφορά την ασθένεια αυτή.

ΤΑ ΣΚΑΜΠΑΝΕΒΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Τα σκαμπανεβάσματα της έντασης των συμπτωμάτων στην σχιζοφρένεια κατά κύριο λόγο οφείλονται στο κατά πόσο είναι πληροφορημένος και «θεραπευμένος» ο ασθενής προκειμένου να αντιμετωπίσει την καθημερινότητά του.
Στην γραμμή ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ «plus» και «minus» συμπτωμάτων πολύ συχνά έχουμε αναταράξεις ιδιαίτερα όταν η ασθένεια υπάρχει από πολύ καιρό και υφίσταται και μια θεραπεία που χρειάζεται τροποποίηση. Άλλωστε αυτή η ανατάραξη της μέσης γραμμής ισορροπίας σε ότι αφορά την αίσθηση ικανοποίησης προκαλεί προβλήματα και στους υγιείς.
Άρα είναι αναμενόμενο στους σχιζοφρενείς να είναι εντονότερα.
Μάλιστα ορισμένες φορές εμφανίζονται αυτές οι αναταράξεις σαν προσυμπτώματα μιας επιδείνωσης ή έξαρσης της ήδη υπάρχουσας ψύχωσης.
Ο κανόνας πάντα είναι ότι κυρίως στο στάδιο της οξείας φάσης της σχιζοφρένειας έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα plus και μόλις αυτά υποχωρήσουνε για πολύ καιρό τυραννούν ασθενείς και τους συγγενείς τα συμπτώματα minus.
Αυτά είναι και χαρακτηριστικά από παλιά με τον όρο μεταψυχωτική κατάθλιψη στους παλιούς γιατρούς. Πρόκειται για την minus symptomatic με κύρια χαρακτηριστικά το γενικευμένο αίσθημα κόπωσης, αδυναμίας και ηττοπάθειας. Πρέπει εδώ να ειπωθεί πως πολλές φορές και τα νευροληπτικά φάρμακα για την αντιμετώπιση των ψυχώσεων μπορούν να δώσουνε πολύ τακτικά συμπτώματα minus.
Έτσι λοιπόν πρέπει πάντοτε να είμαστε σε «επιφυλακή» και να τροποποιούμε την θεραπεία με έξυπνο τρόπο ώστε ο ασθενής μέσω των φαρμάκων να έχει την δυνατότητα διάρκειας αντοχής και ενέργειας για να πολεμήσει τα προβλήματα του.

Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΟΥ ΕΓΩ ΚΑΙ ΙΔΕΕΣ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Όταν αναφερόμαστε σε διαταραχές του «ΕΓΩ» εννοούμε ότι σε ορισμένους ανθρώπους έχει διαταραχθεί η μοναδικότητα και το ανεπηρέαστο της προσωπικότητας.
Συγκεκριμένα οι άνθρωποι παρουσιάζουν τέτοια συμπτωματολογία, αισθάνονται επηρεασμένοι εκ των έξω έχουνε την αίσθηση ότι είναι μαριονέτες ή ρομπότ κάποιας εξωτερικής δύναμης που τους κατευθύνει σύμφωνα με την δική της θέληση.
Πολλοί έχουν επίσης την άποψη ότι τελούν κάτω από ύπνωση και υπόκεινται σε μια ξένη θέληση ότι αφορά τις πράξεις τους και τα λεγόμενα τους. Αναφέρουν σαν κύριο χαρακτηριστικό ότι οι ιδέες τους μπορεί να διαβάζονται από τους άλλους ή να εξάγονται από άλλους ενώ οι ίδιοι ζουν σε μια φτώχια ιδεών. Παράλληλα υπάρχει στους ασθενείς έντονα η πεποίθηση ότι συχνότητες, ιδέες, εντυπώσεις και απόψεις μπορούν να εισχωρούν μέσα στο κεφάλι τους από μια εξωτερική ξένη πλευρά. Σε ορισμένες φορές που η συμπτωματολογία προχωράει αλματωδώς έχουν και οι ίδιοι την αίσθηση ότι μπορούν να διαβάζουν ξένες ιδέες. Η ακόμη περισσότερο οι ίδιες ιδέες να συνδιαλέγονται μαζί τους εσωτερικά κατά κάποιο τρόπο με μια «εσωτερική ηχώ».
Με αυτόν τον τρόπο καταλήγει η ψευδαίσθηση ότι παράγονται από τον ίδιο το οργανισμό οι ίδιες φωνές, ακούει κανείς τις φωνές του, τις σκέψεις του και τους διαλογισμούς του. Υπάρχει μια πολυπλοκότητα σε όλη αυτή την προσπάθεια διάγνωσης διαταραχών των εγώ και των ξένων επιδράσεων αλλά και μόνο το ότι αναφέρεται ο ασθενής σε αυτές τις καταστάσεις υπάρχει μεγάλη υποψία ότι ήδη μια ψύχωση βρίσκεται σε εκκίνηση.

ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ ΑΝΤΙΦΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΕΣ ΨΥΧΩΣΕΙΣ.
Η ΑΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ «ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ» ΚΑΙ «ΔΕΝ ΘΕΛΩ» ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΟΥ ΚΛΙΝΙΚΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ.
Το «δεν μπορώ» και «δεν θέλω» είναι πάντοτε ένα δύσκολο διαφοροδιαγνωστικό κριτήριο σε ασθενείς με σχιζοφρένεια.
Πρόκειται για την παλιά διαγνωστική ερώτηση που τόσο ωραία χαρακτηρίζεται στα Αγγλικά με τους όρους Mad or Back.
Εκφράζει μια κατάσταση που πάρα πολύ τακτικά εμφανίζεται σε ασθενείς με σχιζοφρένεια οι οποίοι ισχυρίζονται ότι νοιώθουν αδύναμοι χωρίς ιδιαίτερη ενέργεια να κάνουνε οτιδήποτε, να συγκεντρωθούν και είναι κυριολεκτικά «διαλυμένοι» και αδυνατούν να φέρουν οποιαδήποτε δραστηριότητα σε πέρας.
Σε αυτές τις περιπτώσεις ο γιατρός πάντοτε έχει μια μεγάλη αμφιβολία για το τι πρέπει να κάνει και πως πρέπει να χειριστεί αυτό το θέμα.
Κατά κανόνα εδώ πέρα πρέπει να ισχύει σε ότι αφορά αυτούς τους ασθενείς το παλιό αξίωμα ότι ξεκινάμε από την χειρότερη περίπτωση και θεωρούμε ότι «δεν μπορούν» να εκτελέσουν τις ανάγκες της καθημερινότητας.
Και πράγματι όπως έχουν αποδείξει πάρα πολλές εργασίες και χρόνιες εμπειρικές παρατηρήσεις όντως οι ασθενείς αυτοί πιθανόν και λόγω της ποσότητας των ψυχοφάρμακων που λαμβάνουν και της ιδιαζούσης συμπεριφοράς που έχουν απέναντι του περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος προς αυτούς δημιουργείται με τον καιρό μια κλινική κατάσταση της αδυναμίας.
Και πρέπει εδώ πέρα να λαμβάνεται αυτό υπόψη και κατά κύριο λόγο να μην πιέζονται αυτοί οι ασθενείς σε καμία περίπτωση γιατί βρισκόμενοι ήδη σε ένα περιβάλλον καταπιεστικό, ντροπής, αναγκών και φόβου μια επιπλέον πίεση θα οδηγήσει σε έξαρση της αρρώστιας.

ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΘΕΛΗΣΗ

ΜΠΟΡΕΙ ΕΝΑΣ ΑΣΘΕΝΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ;
Σίγουρα η θέληση είναι κινητήριος δύναμη πολλών πραγμάτων στην ζωή ενός ανθρώπου. Αλλά με σιγουριά δεν παίζει κανένα ρόλο στην εξέλιξη, διακοπή ή ένταση της σχιζοφρενικής ασθένειας. Στους ασθενείς με σχιζοφρένεια ανήκουν και οι ομάδες ανθρώπων υψηλής θέλησης και επιμονής.
Ακόμα και για αυτούς με την τόσο ισχυρή θέληση και τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση ανθρώπους δεν καθίστανται δυνατόν να διακόψουν την εξέλιξη της νόσου. Αυτό δεν είναι ένα σημάδι αδυναμίας του χαρακτήρα ή έλλειψη πειθαρχίας. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η συμβολή αυτών των συναισθημάτων προκειμένου να έχουνε μια επιρροή στην εξέλιξη της νόσου. Η σχιζοφρενική συμπτωματολογία πρέπει να παρομοιαστεί με αυτή την συμπτωματολογία των κρίσεων της υψηλής πίεσης και του διαβήτη.
Όπως στις δύο τελευταίες αρρώστιες δεν παίζει κανένα ρόλο η θέληση και απλώς και μόνο η σωστή αγωγή την κατάλληλη στιγμή ακριβώς το ίδιο ισχύει και για την σχιζοφρένεια. Όπως στον διαβήτη ή στο σάκχαρο η ακατάλληλη και μη προσαρμοσμένη χρονικά σωστά θεραπεία οδηγεί στο κώμα, το ίδιο και η σχιζοφρένεια οδηγεί στο παραλήρημα.
Όσο περισσότερο οι ασθενείς μένουν μακριά από την ιατρική φροντίδα προσπαθώντας χωρίς την βοήθεια του γιατρού και χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις ιατρικές οδηγίες να χειραγωγήσουν την μία ή την άλλη κατάσταση, απλώς αυτό που καταφέρνουν είναι να περιπλέκουν την όλη διαδικασία και να κάνουν την θεραπεία της ασθένειας πιο δύσκολη.
Γενικά η θέληση δεν έχει καμία «θέση» με τα ανεβοκατεβάσματα της συμπτωματολογίας της σχιζοφρενικής ψύχωσης. Εδώ πέρα τον αποκλειστικό ρόλο έχει η έρευνα της ψυχοπαθολογίας της νόσου και η κατάλληλη θεραπεία.

MICHAEL JACKSON ΚΑΙ ΛΕΥΚΗ


ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΔΙΑΣΗΜΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΤΙΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑ ΑΛΥΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ
Η λεύκη vitiligo είναι μια χαρακτηριστική αρρώστια την αιτία της οποίας μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει κανείς. Η παθογένειά της έγκειται στην υπόθεση ότι τα μελανοκύτταρα καταστρέφονται χωρίς λόγο στο δέρμα με αποτέλεσμα να μην βγάζουνε την ουσία της μελανίνης που δίνει στο δέρμα το σκούρο χρώμα.
Ως εκ τούτου μένει το δέρμα τελείως άσπρο και κατά διαστήματα έτσι που να υπάρχει η υπόθεση ότι είναι διάφοροι άσπροι λεκέδες σε σκούρο δέρμα.
Η λεύκη έρχεται σε όλες τις ράτσες με την ίδια αναλογία και προσβάλλει όλους τους ανθρώπους με τον ίδιο τύπο. Περίπου η συχνότητα προσβολής είναι ένας στους 100 και σε όλο τον κόσμο υπάρχουνε εκατομμύρια από αυτήν την ασθένεια.
Η πιο πιθανή θεωρία είναι ότι είναι αυτοάνοσο νόσημα δηλαδή το γεννά ο ίδιος ο οργανισμός παράγοντας κάποια αντισώματα τα οποία πηγαίνουνε και σκοτώνουν τα κύτταρα που παράγουν την μελανίνη.
Μια συγκεκριμένη θεραπεία δεν υπάρχει, εκείνο που οι περισσότεροι γιατροί δίνουν είναι κυρίως ηρεμιστικά αντικαταθλιπτικά για να μην έχουνε την διέγερση του ανοσοποιητικού σε τέτοιο σημείο ώστε να παράγει περισσότερη λεύκη. Τον τελευταίο καιρό έχουνε προστεθεί στις θεραπευτικές προσπάθειες οι χορηγήσεις ανοσοκατασταλτικών, οι μεταμοσχεύσεις δέρματος, με μικρή όμως επιτυχία. Ίσως μετά την ώθηση που έδωσε για διάφορα ιατρικά «κουτσομπολιά» ο θάνατος του μεγάλου αυτού τραγουδιστή, ξεκινάει καινούρια ιατρική προσπάθεια να βρεθεί λύση στο πρόβλημα της λεύκης που όπως είπαμε βασανίζει εκατομμύρια ανθρώπους.

ΠΑΝΤΑ ΥΠΗΡΧΕ ΜΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΟΤΙ ΕΝΑΣ ΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΑΡΑ ΚΑΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΤΑΝ ΚΑΙ «ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ»
Αν και πάρα πολλά χρόνια τώρα ομάδες επιστημόνων είναι πίσω από αυτήν την υπόθεση και προσπαθώντας να αναλύσουν την πιθανότητα μιας «μεταδοτικής» σχιζοφρένειας, μέχρι στιγμής δεν έχει ανακαλυφθεί τίποτα σίγουρο.
Για αρκετά χρόνια υπήρχε η υπόθεση της αργής λοίμωξης (Slow various infection) η οποία με τον καιρό δημιουργούσε την σχιζοφρενική κατάσταση και μάλιστα είχαν γίνει πάρα πολλές εξετάσεις σε οικογενειακό επίπεδο τέτοιων ασθενών προκειμένου να αποδείξουν την θεωρία αυτή.
Μια τέτοια απόδειξη δεν έχει έρθει μέχρι τώρα. Έπρεπε αυτό το γεγονός να συγχέεται με σχιζοφρένειες ή σχιζοφρενική συμπτωματολογία ύστερα από εγκεφαλίτιδα. Εκεί το αίτιο είναι με σιγουριά κάποιος ιός. Αλλά σε γενικό επίπεδο τα αίτια της σχιζοφρένειας παραμένουν ακόμη άγνωστα.
Επειδή όμως οι ενδείξεις για μια φλεγμονώδους αιτιολογίας σχιζοφρενικής ψύχωσης παραμένει πάντα ανοιχτή πρέπει οι έρευνες σε αυτό το σημείο να συνεχιστούν με την υπόνοια ότι ίσως βρεθεί και κάποια πλησιέστερη φόρμουλα που να το αποδεικνύει.


ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΗΜΙΚΡΑΝΙΩΝ ΠΟΥ ΜΙΜΟΥΝΤΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ.
Η επιπλεγμένη ημικρανία είναι ημικρανική εγκεφαλική διαταραχή με οπτικές διαταραχές, δυσαρθρία, αστάθεια, παρέσεις, ημιπαρέσεις μέχρι και τετραπληγία, ημιαισθησία και έντονο πονοκέφαλο.
Κατά κανόνα είναι κληρονομικής αιτιολογίας. Πολύ τακτικά συνοδεύεται από παρέσεις των οφθαλμικών νεύρων κοινό κινητικό και απαγωγό που πιέζονται τα στελέχη τους μέσα στο κρανίο από την διογκωμένη καρωτίδα της μιας μεριάς.
Η κατάσταση αυτή διαρκεί από λεπτά έως μέρες και μπερδεύει την διάγνωση. Τις περισσότερες φορές εκλαμβάνεται ως εγκεφαλικό και έχει λάθος αντιμετώπιση.
Η επιπλεγμένη ημικρανία είναι μια κλινική μορφή που χρειάζεται άμεσο νευρολογικό και νευροφυσιολογικό έλεγχο (ηλεκτροεγκεφαλογράφημα) για να μπορεί να αντιμετωπισθεί έγκαιρα. Εάν δεν γίνει η έγκαιρη αντιμετώπιση οι εξελίξεις είναι δραματικές, τα συμπτώματα αθροίζονται και οι βλάβες είναι μόνιμες.
Η όλη κατάσταση της επιπλεγμένης ημικρανίας μπορεί να γίνει ακόμη πιο περίπλοκη εμφανίζοντας τις ίδιες διαταραχές χωρίς τον κεφαλόπονο.
Πράγμα που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.
Η περίπτωση αυτής της επιπλεγμένης ημικρανίας χωρίς όμως κεφαλαλγία χαρακτηρίζεται ως εγκεφαλικό ισοδύναμο και πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη.

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΛΟΓΩ ΖΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΠΟΙΚΙΛΟΧΡΟΥ ΠΙΤΥΡΙΑΣΗΣ
Αν και η βασική αιτία της εμφάνισης της ποικιλόχρους πιτυρίασης είναι ένας ζυμομύκητας (ο πιτυρόσπορος), ο συνδυασμός της έντονης ζέστης και του υπέρμετρου στρες αυξάνει τα περιστατικά ή «δυναμώνει» τα συμπτώματα στους ήδη πάσχοντες.
Το στρες πέρα του ότι εντείνει την κυκλοφορία και ως εκ τούτου προάγει την εφίδρωση και τον μεταβολισμό, δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για την ταχύτερη ανάπτυξη του ζυμομύκητα με αποτέλεσμα την μεγαλύτερη και ταχύτερη απολέπιση του δέρματος άρα αύξηση των κηλίδων.
Πέρα όμως από αυτό ελαττώνει την άμυνα του οργανισμού έτσι που να πέφτει η αντίδραση του ατόμου και να το κάνει πιο ευαίσθητο απέναντι στον ζυμομύκητα καθώς επίσης και σε άλλες λοιμώξεις.
Σε αυτό το σημείο αρχίζει ο φαύλος κύκλος. Οι νέες λοιμώξεις φέρνουν νέα πτώση της άμυνας του οργανισμού και νέα ένταση της πιτυρίασης.
Μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις η εμφάνιση του «φαύλου κύκλου» είναι τόσο έντονη που μπορεί να εξελιχθεί η δερματική αντίδραση περαιτέρω.
Δηλαδή μπορεί να εμφανισθεί η ροδόχρους πιτυρίαση με πολύ πιο έντονα συμπτώματα.
Όταν έχουμε λοιπόν τέτοιες περιπτώσεις πέρα από τις τοπικές δερματολογικές αγωγές (σαπούνια, κρέμες κ.λ.π.) πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα οπωσδήποτε για την τόνωση του ανοσοποιητικού, καταπολέμηση των παράπλευρων λοιμώξεων και μείωση του στρές.

Η «ΠΑΛΑΙΑ ΜΝΗΜΗ» ΕΙΝΑΙ Ο ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΣ ΛΙΘΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ. Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
Το νευρωνικό δίκτυο της «παλαιάς» μνήμης είναι από τα πιο ισχυρά και εκτενέστερα του εγκεφάλου. Εκτείνεται και στα δύο ημισφαίρια και κυρίως στους κροταφικούς λοβούς.
Είναι το κύριο εργαλείο συγκράτησης αναμνήσεων, βιωμάτων και πληροφοριών σε μόνιμη βάση και ύστερα από ιδιαίτερη επεξεργασία με μεγάλη σημασία για την πνευματική ζωή και επικοινωνία.
Σε περιπτώσεις γενικευμένης φθοράς π.χ. γήρατος είναι ο τελευταίος εγκεφαλικός σχηματισμός που υποχωρεί.
Μετά από την φθορά της «παλαιάς» μνήμης έρχεται η αποδιοργάνωση της προσωπικότητας και ο μαρασμός. Είναι ιδιαίτερης θεραπευτικής σημασίας ή γρήγορη εντόπιση πιθανής φθοράς της «παλαιάς» μνήμης και η άμεση αντιμετώπιση της.
Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες ικανότητες για την διάγνωση της. Φτάνει ο εντοπισμός κάποιας απώλειας παλαιών μνημονικών καταστάσεων και η άμεση επαφή με τον ειδικό. Σήμερα που κυριαρχεί το μέλημα της διαφύλαξης της ποιότητας της ζωής ο μοντέρνος τρόπος διαβίωσης μας επιβάλλει να φροντίζουμε την «παλαιά» μας μνήμη (διατροφικά χαλαρωτικά, ιατρικά).
Είναι το «ίδιο» κεφάλαιο της προσωπικότητας μας και δεν πρέπει φειδόμαστε καμιά απώλεια για αυτό.

ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΣΟΒΑΡΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ Η ΚΑΙ ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΞΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΣΠΑΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΤΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ.
Συνήθως όταν δεν ξεσπάει ακόμη η ψυχωτική κρίση έχουμε προς τα έξω μια εικόνα του ασθενούς που με το πρώτο βλέμμα φαίνεται πολύ ήσυχος και απασχολημένος κυρίως με τον εαυτό του χωρίς να λαμβάνει υπόψη το εξωτερικό του περιβάλλον. Αυτή η εικόνα είναι για τον αδαή. Eνα έμπειρο μάτι με ψυχιατρική πείρα, μπορεί να διακρίνει αμέσως την εσωτερική σύσπαση από την οποία διακατέχεται ο ασθενής που είναι συνδεδεμένη με έντονο αίσθημα φόβου και γενικής αμηχανίας.
Σε κάθε εξωτερικό σημαντικό ή ασήμαντο ερεθισμό είτε είναι ο θόρυβος της κυκλοφορίας είτε κάποια εντατική συνομιλία ή ακόμη ένα τυχαίο γεγονός του δρόμου, είναι δυνατόν να αυξήσει πάρα πολύ αυτήν την ένταση σε σημείο να ξεσπάσει μια πάρα πολύ μεγάλη διέγερση.
Η διαπίστωση αυτού του σημείου είναι πάρα πολύ ουσιαστική και για την διάγνωση και αργότερα για την θεραπεία και πρέπει ο ασθενής για αυτήν την κατάσταση το δυνατόν γρηγορότερα να «δεχθεί» τις πρώτες βοήθειες από έναν ψυχίατρο. Είναι απαραίτητη μια φαρμακευτική δοσολογία ηρεμιστικών και αντιψυχωτικών φαρμάκων σε δόση τέτοια που να έχει στόχο την άμεση διακοπή της έντασης στην κατάσταση αυτή. Εάν δεν προληφθεί τότε πλέον το ένα σύμπτωμα διαδέχεται το άλλο και ο ασθενής πέφτει εκτός ελέγχου.


ΠΑΡΑΝΟΪΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΒΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΪΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΒΑΣΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΩΣΗΣ
Και στις δύο περιπτώσεις ξαφνικά οι ασθενείς ως δια μαγείας διακατέχονται από την πεποίθηση ότι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο είναι εν κινήσει.
Αυτό το σπουδαίο είναι τρομακτικό σε δύναμη και διακατέχει τα γεγονότα, οι ίδιοι δε αισθάνονται μέσα σε αυτό το γεγονός, πράγμα που δεν μπορούν να αντιληφθούν οι άνθρωποι του περιβάλλοντος τους.
Αναπτύσσεται ραγδαία μια «συνωμοτική» διάθεση που φαίνεται αμέσως και στην σύσπαση του προσώπου τους και κάθε γεγονός ασήμαντο κατά κύριο λόγο που συμβαίνει εκείνη την στιγμή όπως είναι το κορνάρισμα ενός αυτοκινήτου ή το γλίστρημα κάποιου πεζού η φωνή κάποιου παιδιού λαμβάνεται ως απόδειξη της καχυποψίας για κάθε είδους συνομωσία που τους διακατέχει.
Αυτή η χωρίς λόγο καχυποψία κλιμακωτά ανεβάζει τον φόβο τους και τον θυμό τους για τους ανθρώπους και τα πράγματα γύρω από το περιβάλλον τους.
Όταν βρίσκονται σε αυτό το σημείο πλέον οι ασθενείς χάνουν κάθε ενδιαφέρον ή κάθε ανάγκη προκειμένου να έχουνε μια απόδειξη για το αληθινό των καχυποψιών τους και έχουνε μια a priori πεποίθηση για τα όσα πιστεύουν και αυτά που τους διακατέχουν. Κατά κανόνα οι ασθενείς που βρίσκονται σε τέτοια παρανοειδή κατάσταση τόσο η διάθεσή τους όσο και τα βιώματα αυτά, τους οδηγούν σε απόγνωση, μεγάλο φόβο, αμηχανία και συναισθηματική αστάθεια.
Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που παρανοειδής ιδέες σχετιζόμενες με επάγγελμα ή με μια μεγάλη θέση, ενός στρατηγού η ναυάρχου μπορούνε να προκαλέσουν ένα εσωτερικό αίσθημα ευφορίας ή ανακούφισης. Όπως και να έχει το θέμα, τα δύο ακραία αυτά σημεία των παρανοειδών βιωμάτων και διάθεσης πρέπει να λαμβάνονται έγκαιρα υπόψη σε κάθε εξέταση. Ακόμη, είναι σπουδαιότερο να γίνεται όσο πιο γρήγορα προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα.


ΕΛΒΕΤΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ALEXANDER BORBELY ΠΕΡΙΓΡΑΨΕ ΠΡΩΤΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΫΠΝΙΑΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΤΕΤΑΞΕ ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΑΔΙΑ.
Γνωρίζουμε όλοι ότι η αϋπνία συνοδεύεται από χαρακτηριστικά παθολογικά συμπτώματα. Σύμφωνα με τον Borbely ανακατατάσσονται σε τέσσερα στάδια.
1. Την πρώτη νύχτα της αγρύπνιας κυριαρχεί ευχάριστη διάθεση και δεν υπάρχει κανένα ουσιώδες πρόβλημα.
2. Την δεύτερη νύχτα αποκοιμούνται όλοι οι συμμετέχοντες αν και αυτό συχνά αμφισβητείται.
3. Την τρίτη νύχτα εξαφανίζεται η ευφορία που παρουσιάζεται τις δύο πρώτες νύχτες και εμφανίζεται οξυμμένη και άσχημη διάθεση.
4. Την τέταρτη νύχτα η αγρύπνια μπορεί να συνεχιστεί μόνον ενδιάμεσα από γυμναστική και περιπάτους, έχουμε αποπροσανατολισμό του βλέμματος και ονειρικές ψευδαισθήσεις εναλλάξ με εγρήγορση.
Μετά από αυτά τα τέσσερα στάδια αρχίζει σωρεία επιπλέον παθολογικών

ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΨΥΧΩΣΕΙΣ

ΟΙ ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΨΥΧΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ ΠΕΝΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ
Ο χαρακτηρισμός «ενδογενείς» προέρχεται από την σκέψη ότι ξεκινούν από το «εσωτερικό» του οργανισμού και εξελίσσονται σε αρρώστια από μια άγνωστη μέχρι σήμερα αρρώστια.
Σήμερα υπάρχει σε διερεύνηση η υπόθεση ότι υφίστανται η αιτία μιας μεταβολικής διαταραχής που εν μέρει έχει σχέση με το περιβάλλον των ασθενών.
Στην ομάδα των ενδογενών ψυχώσεων ανήκουν οι ενδογενείς καταθλίψεις με την χαρακτηριστική εικόνα της βαριάς μελαγχολίας όπως και οι ενδογενείς μανίες με την αφύσικα υψηλή ευφορία και το αφύσικα ανεβασμένο αίσθημα της αυτοπεποίθησης. Εδώ ανήκουν και οι κυκλοθυμίες. Μια κατάσταση ενδιάμεση στις δύο πρώτες. Υπάρχει βέβαια και η σχιζοφρένεια. Με τις ψευδαισθήσεις και παρανοειδής ιδέες και η σχιζο – αισθηματική ψύχωση με εναλλασσόμενη μανία και κατάθλιψη και παρανοειδής ιδέες.

ΟΙ ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΕΙΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΤΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑΤΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΞΕΓΕΛΑΕΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΛΑΘΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ
Στις παραισθήσεις πρόκειται για βιώματα αισθητηρίων οργάνων χωρίς να έχει προηγηθεί ο ανάλογος περιβαλλοντολογικός ερεθισμός. Κατά κύριο λόγο το πιο συνηθισμένο σύμπτωμα παραισθήσεων είναι οι ακουστικές παραισθήσεις και λιγότερο τακτικά οι οσφρητικές παραισθήσεις και οι παραισθήσεις του σώματος. Ακόμα πιο σπάνια είναι οι οπτικές παραισθήσεις.
Σε ότι αφορά τις ακουστικές παραισθήσεις οι ασθενείς ακούν μία ή περισσότερες φωνές να τους μιλούν.
Πολλές φορές μπορούν οι ασθενείς να ανοίγουνε και διάλογο με τις φωνές που ακούνε ή απλώς να ακούνε τα σχόλιά τους ή τις εντολές τους.
Στην τελευταία περίπτωση μιλάμε για τις λεγόμενες φωνές της προστακτικής οι οποίες είναι για τον ασθενή ιδιαίτερα επικίνδυνες. Κάτω από την επήρεια αυτών των φωνών κατά κύριο λόγο μπορεί να προκαλέσει ο ίδιος μεγάλες βλάβες στον οργανισμό του π.χ. να ριχτεί στο ποτάμι ή να πέσει από το μπαλκόνι ή εάν οι φωνές είναι ακόμη πιο ισχυρές και χωρίς ανάλογη θεραπεία να επιτεθεί σε τρίτους. Για αυτόν τον λόγο στην περίπτωση που αντιλαμβανόμαστε ένας ασθενής να έχει κατηγορηματικού τύπου ακουστικές παραισθήσεις πρέπει χωρίς καθυστέρηση να οδηγείται στην κλινική για να προστατεύσουμε και τον ίδιο και τους γύρω.
Άλλες περιπτώσεις παραισθήσεων που μπορούν να προκαλέσουνε ιδιαίτερες βλάβες στον ίδιο ασθενή είναι οι σωματικές παραισθήσεις. Εκεί που έχει την εντύπωση ότι το κεφάλι του διπλώνεται ή ότι του λείπουνε μέλη ή ότι πρέπει να κόψει μέλη από το σώμα του. Πολλές φορές αισθάνεται κάψιμο σε ότι αφορά τα εντόσθιά του, έκρηξη στην καρδιά του και όλες αυτού του είδους οι παραισθήσεις είναι ιδιαίτερα έντονες και προκαλούν τρομακτικό φόβο στους ασθενείς. Στις περιπτώσεις αυτές η θεραπεία πρέπει να είναι μεγάλη, άμεση και σε πολύ μεγάλες δόσεις φαρμάκων γιατί πρέπει να αποκατασταθεί οπωσδήποτε ο ασθενής έτσι που να γίνει δυνατή η επικοινωνία μαζί του.


ΣΤΟΝ ΥΠΝΟ ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, ΔΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ - Allan Hobson (Ψυχίατρος Χάρβαρντ)
Η διαρκής στέρηση του ύπνου οδηγεί τον προβαλλόμενο σε παράνοια, ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις και παρανοειδής ιδέες. Δηλαδή σε μια ολοκληρωμένη ψύχωση, που δύσκολα χειραγωγείται.
Παράλληλα όμως υπάρχουν και χαρακτηριστικά σωματικά συμπτώματα όπως κοκκίνισμα των ματιών, βαριά βλέφαρα, πόνους στις αρθρώσεις, τρόμο των χεριών, διαταραχές της αίσθησης σε πόδια και χέρια.
Χαρακτηριστικό είναι πως σε μεγάλο μέρος τα συμπτώματα αυτά υποχωρούν με την συμπλήρωση του ύπνου.

«ΤΑ ΔΙΠΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ»


ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συμπτώματα και πολλές φορές οδηγεί σε επικίνδυνες καταστάσεις. Έχουμε πάρα πολλές φορές το φαινόμενο να παρουσιάζονται ασθενείς που έχουν σχιζοφρένεια οι οποίοι να εξηγούν ότι αισθάνονται κυνηγημένοι από κακούς ανθρώπους, κατασκόπους, εγκληματίες αλλά δεν καταφεύγουνε σε μια αστυνομική δύναμη ή κάποια άλλη αρχή παρά στον γιατρό ή στην κλινική αναζητώντας φάρμακα για την αντιμετώπιση.
Δηλαδή βλέπουμε ότι παρόλη την εσωτερική σύγκρουση και την αδυναμία του ασθενούς να διαχωρίσει αυτό που αισθάνεται με τις πράξεις του παρόλα αυτά βρίσκουν το «υπόλοιπο λογικής» να αποφανθούν στην σωστή θέση προκειμένου να λύσουν το πρόβλημά τους. Βέβαια πάρα πολλές φορές σε αυτήν την κατάσταση υπάρχει ο κίνδυνος να αγνοηθεί η συμπτωματολογία ή να μην ληφθεί σοβαρά υπόψη ή ακόμη χειρότερα να μην δει ψυχίατρος τον ασθενή, όπου με τις ιδιαίτερες γνώσεις που έχει, να καταλάβει την κατάσταση του και να εκμεταλλευτεί αυτό το «υγιές υπόλοιπο» της ψυχικής ισορροπίας προκειμένου να αρχίσει μια θεραπεία. Τότε οι ασθενείς πέφτουνε σε ένα αμόκ που είναι δύσκολο να αντιμετωπισθεί.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΩΣΕΙΣ


ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ ΟΙ ΙΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΠΟΥ ΤΙΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ
Αμερικάνοι επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, μελετώντας την συμπεριφορά του ιού του Νείλου που έδειξε μια ενδημική κρίση στην «Νέα Υόρκη» βρήκαν ότι τα κουνούπια που κουβαλούν τον ιό αυτό στην συμπεριφορά τους, πολλαπλασιασμό τους και μεταφοράς τους, το κάνουν με έναν τρόπο που μπορεί να υπολογισθεί και να προβλεφθεί η κατάληξή τους.
Πιο απλά με τα μαθηματικά μπορούμε πλέον να αντιμετωπίσουμε σε ουσιαστικό βαθμό τις μέλλουσες επιδημίες.

ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΟΒΑΡΟΤΕΡΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΜΕ «ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ «PLUS».
Εμφανίζονται στους ασθενείς με την πλήρη αδυναμία συγκέντρωσης, έντονη αφηρημάδα και πολλές φορές ακατανόητη έκφραση λόγου.
Βαριές μορφές παρουσιάζονται και σαν διακοπή του ειρμού του λόγου, με πλήρη αδυναμία της συνέχισης του.
Είναι σαν να χάνουν οι ασθενείς το «μονοπάτι» των σκέψεων και να αδυνατούν να ακολουθήσουνε την έκφραση των ιδεών τους.
Πολλές φορές σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε και «νεολογισμούς».
Δηλαδή πρόκειται για εκφράσεις και σχηματίζουνε νέες λέξεις κυρίως αφηρημένου χαρακτήρα που μόνο αυτοί καταλαβαίνουν. Είναι σε πλήρη αδυναμία να καταλάβουν μεταφορές, παροιμίες ή συνδυαστική σκέψη π.χ. στην παροιμία, «εδώ καράβια χάνονται βαρκούλες αρμενίζουν» απαντά ο ασθενής, «ναι, ξέρω τι είναι βάρκα».
Στις διαταραχές της σκέψης στην σχιζοφρένεια, ανήκουν επίσης και οι «χαλαρές διασυνδέσεις». Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ασθενείς πιάνονται από μια λέξη χωρίς να λαμβάνουνε υπόψη τους το νόημα και συνεχίζουν με την δική τους σειρά ιδεών π.χ. αν στην ροή του λόγου αυτός αναφέρει, «έχασε τα αυγά και τα πασχάλια» απαντά ο ασθενής «ναι, ναι, είχα ένα αυγό».
Μέσα στις διαταραχές της σκέψης στην σχιζοφρένεια ανήκει επίσης και ο «εσωτερικός δρόμος σκέψης». Κατά τον οποίο ο ασθενής ασχολείται με την δική του γραμμή σκέψεων η οποία δεν έχει καθόλου αναφορά στο περιβάλλον, ούτε σε αυτά που λέγονται, ούτε σε αυτά που ακούγονται και είναι απόλυτα «αφηρημένος».
Η διερεύνηση των διαταραχών της σκέψης είναι πολύ περίπλοκη δουλειά και απαιτεί γνώση και χρόνια εμπειρία. Μια αρωγή στην προσπάθεια της τοποθέτησης της διάγνωσης σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το εγκεφαλογράφημα το οποίο σε 24ωρη καταγραφή δείχνει τυπικές αλλοιώσεις των μετωπιαίων λοβών και εν μέρει των βρεγματικών σε πάρα πολλούς ασθενείς. Αυτό είναι μια επικουρική βοήθεια, ποτέ όμως καταλύτης για την τελεσίδικη διάγνωση.
Αυτή προέρχεται από την πείρα και μόνο του διαγνώστη γιατρού.

ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΗΣ ΑΫΠΝΙΑΣ

ΟΠΩΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΕΤΣΙ ΚΑΙ Η ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΤΗΣ
Ο Βρετανός Τόνυ Ράϊτ είναι αυτός που το 1968 με 266 ώρες αγρύπνιας κατέκτησε το ρεκόρ της αϋπνίας.
Όπως ισχυρίζεται ο ίδιος για να το καταφέρει ανέπτυξε μια τεχνική όπου κατορθώνει να ενεργοποιεί εναλλάξ τα εγκεφαλικά ημισφαίρια μιμούμενος τα δελφίνια.
Παράλληλα χρησιμοποιούσε μια «ειδική» για την περίπτωση δικής του έμπνευσης δίαιτα, αποτελούμενη κυρίως από φρούτα, όπως μπανάνες, αβοκάντο, ανανά, αμύγδαλα και καροτόζουμο. Τα χρόνια πέρασαν, οι μέθοδοι του αμφισβητήθηκαν όμως το ρεκόρ του παρέμεινε.

ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΙΑ


ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΑ ΟΙ ΔΥΟ ΕΝΝΟΙΕΣ
Ετοιμολογικά η σχιζοφρένεια σημαίνει την «διχοτόμηση» της ψυχής. Αυτό δεν σημαίνει την «μοιρασιά» του ανθρώπου σε δύο προσωπικότητες.
Περισσότερο περιγράφει το γεγονός, του ότι οι σχιζοφρενείς αναγνωρίζουν δύο αλήθειες.
Δηλαδή από ένα μέρος αναγνωρίζουν την «πραγματική αλήθεια» που ανταποκρίνεται στην φυσιολογική κατανόηση και αντίληψη του μέσου ανθρώπου και ταυτόχρονα αντιλαμβάνονται πράγματα και αισθήσεις που οι υγιείς δεν μπορούν να παρακολουθήσουν, δηλαδή μια δεύτερη πραγματικότητα.
Αυτή η υφιστάμενη παραλληλότητα των δύο «αληθειών» σε ένα πρόσωπο χαρακτηρίζει την σχιζοφρενική νόσο.
Ακριβώς και η έννοια παράνοια δείχνει ότι η νοητική αντίληψη των ασθενών βρίσκεται σε παράπλευρο δρόμο (παράνοια) αυτής των υγιών.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΠΑΝΙΟ ΕΙΔΟΣ ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΥ ΑΛΛΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
Πρόκειται για έναν ξαφνικό οξύ πόνο στο πίσω μέρος του κεφαλιού που μπορεί να οδηγήσει και στην απώλεια αισθήσεων με ξαφνικό πέσιμο του ασθενούς (σχήμα) προκαλεί πέρα από τους ανυπόφορούς πόνους, εμετό, σύγχυση, εφίδρωση.
Στην περίπτωση αυτή όσο πιο δραματική είναι η εικόνα τόσο πιο γρήγορα πρέπει να δράσουμε.
Ο ασθενής πρέπει να είναι ξαπλωμένος όσο το δυνατόν πιο ήρεμος και ακίνητος και να δοθεί φροντίδα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Από εκεί και πέρα οι διαγνωστικές και θεραπευτικές κινήσεις είναι αυστηρά ιατρικές και η εξέλιξη ανάλογη της απόδοσης των πρώτων βοηθειών.
Βέβαια η θεραπεία του ασθενούς συνεχίζεται και μετά την κλινική βέβαια με νέες προϋποθέσεις χωρίς να αγνοείται το αίτιο.
Και αυτό γιατί η ενδοκρανιακή αιμορραγία δεν είναι ποτέ ελεύθερη περιπλοκών.

ΝΕΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ «ΣΤΙΓΜΑΤΙΖΟΥΝ» ΤΗΝ ΟΡΜΟΝΗ ΛΕΠΤΙΝΗ ΣΑΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΕ ΠΑΧΥΣΑΡΚΟΥΣ.
Γερμανοί ερευνητές σε αρθροσκοπήσεις στα γόνατα και ισχία βρήκαν πολύ υψηλά ποσοστά του νευροδιαβιβαστή «Λεπτίνη».
Η υπέρμετρη ύπαρξη της ορμόνης αυτής στις αρθρώσεις προκαλεί πολλαπλές φλεγμονές που καταστρέφουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος της άρθρωσης και προκαλούν χρόνια αρθροπάθεια.
Η αρθροπάθεια αυτή επιτείνεται επικουρικά από το υπέρβαρος του ασθενούς, έτσι ώστε να ολοκληρώνεται η καταστροφή της γρήγορα.
Άρα στις περιπτώσεις αυτές η φαρμακευτική τροποποίηση της αγωγής οδηγεί σε μείωση του βάρους και ταυτόχρονα σε ελάττωση της αρθροπάθειας.

ΣΤΟ 30% ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ Η ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΝΙΟΥ (ΣΧΗΜΑ)
Μια πλημελής σύγκλιση των δοντιών ή κάποιο παραμελημένο σφράγισμα μπορεί να είναι η αρχική αιτία έντονων κεφαλαλγιών σε ημερήσια βάση.
Ένα «στραβό» διάφραγμα στο ρινικό οστό ή μια φλεγμονή στα ιγμόρεια είναι δυνατόν να είναι η αφετηρία χρόνιων και ανθεκτικών στα φάρμακα πονοκεφάλων. Χρόνιες αδιάγνωστες ωτίτιδες ή αλλεργικές ρινίτιδες με μικροτραυματισμούς, συρίγγια ή μικρολοιμώξεις στην περιοχή αυτή βρίσκονται πάντα πίσω από χρόνιες και ανθεκτικές σε αναλγητικά κεφαλαλγίες.
Μυωπίες, λάθος γυαλιά, μικροστραβισμοί και υπερμετροπίες είναι αφορμές χρόνιων κεφαλαλγιών. Σε όλες τις περιπτώσεις μπορεί ο πόνος να έχει εστιακή βάση, διαχέεται η προβάλλεται σε μεγαλύτερες περιοχές του κεφαλιού έτσι ώστε η εντόπιση της αιτίας να είναι δύσκολη και να παραμένει το πρόβλημα διογκωμένο.
Οπωσδήποτε σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να γίνεται σχολαστική έρευνα με ιδιαίτερη προσπάθεια εντοπισμού του αιτίου και καταπολέμησης του.
Επειδή σε ρουτίνα εξετάσεις αυτές οι περιπτώσεις πολλές φορές διαφεύγουν της προσοχής πρέπει ο ενδιαφερόμενος να επιμένει και να επαναπροσδιορίζει το διαγνωστικό ενδιαφέρον του γιατρού μέχρι να βρεθεί η τελική λύση.

ΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΕΑΝ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
Στο σχήμα 1 φαίνεται μια ίδια εικόνα σε δύο διαφορετικές ερμηνείες. Στο σημείο Α είναι όπως την βλέπει ο υγιής και στο σημείο Β όπως την αντιλαμβάνεται ο σχιζοφρενής ασθενής.
Στην εικόνα Α αποτυπώνεται μια συνηθισμένη κατάσταση της καθημερινότητας με ένα αυτοκίνητο με γεμάτο πόρτ-μπαγκάζ παρκαρισμένο μπροστά από ένα αστικό σπίτι.
Στην εικόνα Β το ίδιο σκηνικό αποτυπωμένο όμως με τρόπο όπως το αντιλαμβάνεται ένας σχιζοφρενής ασθενής.
Την αντέννα της τηλεόρασης στην κορυφή του σπιτιού την αντιλαμβάνεται σαν αντέννα ραντάρ, την αντέννα του αυτοκινήτου σαν αντέννα εκπομπής, το κιβώτιο στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου έχει την αίσθηση ότι βλέπει ένα φέρετρο, και τον καπνό που βγαίνει από την καμινάδα πιθανόν να έχει την αίσθηση ότι πρόκειται για την αποτέφρωση κάποιου νεκρού.
Το κουτί που φαίνεται στο παράθυρο ο ίδιος το αντιλαμβάνεται σαν μια κάμερα παρακολούθησης. Πρέπει βέβαια να ειπωθεί ότι η ερμηνεία αυτή είναι τελείως αυθαίρετη αλλά ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όταν αναφέρεται στην παρανοϊκή επεξεργασία της σκέψης ενός ασθενούς με σχιζοφρένεια.
Κατά κανόνα στην αρχή της ασθένειας αντιλαμβάνονται οι ασθενείς αυτή την ένταση ανάμεσα στις δύο πραγματικότητες που ζουν και αυτό τους κάνει να αισθάνονται ανήσυχα αμήχανα και να ζητάνε βοήθεια.
Τους πέφτει πολύ δύσκολο να ξεχωρίσουν τι είναι πραγματικό και τι δεν είναι.
Όταν εγκατασταθεί η ψύχωση πλήρως τότε κυριαρχούνται οι ασθενείς από τις παρανοϊκές ιδέες και δεν μπορούν να κάνουν καμία διαφοροποίηση πλέον. Πιστεύουν ακράδαντα το μείγμα το οποίο φαντάζονται και αυτό το περιγράφουν οι γιατροί σαν την απόλυτα παρανοϊκή αντίληψη. Είναι ακριβώς το σημείο που η ψύχωση βρίσκεται στην κορύφωσή της.

ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΙΜΙΑ

ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ Η ΒΟΥΛΙΜΙΑ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΝΑΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ Η ΑΛΛΗΛΟΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ.
Το 2007 με σκοπό να αυξήσουν οι τράπεζες τα κέρδη τους χρησιμοποίησαν κάποια τρικ τα οποία με την σειρά τους γιγαντώθηκαν και έφεραν την οικονομική καταστροφή.
Πρόκειται για τις λεγόμενες φούσκες των επενδυτικών και στεγαστικών δανείων οι οποίες λειτούργησαν με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο.
Αρχικά οι μικροτράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από αυτά που είναι σκορπισμένα σε κάθε γωνιά της Αμερικής έδωσαν μικρά δάνεια υποθηκεύοντας και την ελάχιστη γη ή ακίνητο που υπήρχε από τους δανειοδότες. Μετά αφού τα συγκέντρωσαν και τα αρχειοθέτησαν όλα αυτά δημιούργησαν τέτοια «κεφάλαια δανείων» τα οποία ονόμασαν ομόλογα, τα έδωσαν σε μεγαλύτερες τράπεζες οι οποίες τα έδωσαν με χιλιάδες άλλα ομόλογα και κάνοντας από αυτά κάποια νέα σχήματα – προιόντα τα έφεραν στην κεφαλαιαγορά.
Έτσι δηλαδή άρχισε το χρέος το οποίο στηριζόταν στις μικροιδιοκτησίες ακινήτων να γίνεται ένα «εμπορεύσιμο» αγαθό. Τα πιο σίγουρα από αυτά κεφαλαιακά αγαθά τα πήρανε οι ίδιες τράπεζες ενώ τα λεγόμενα υψηλού ρίσκου τα έριξαν με προοπτική κέρδους πάλι στην αγορά όπου το «καραντί» για όλη αυτή την ιστορία ήταν οι αρχικές εξασφαλίσεις των ακινήτων που είχαν ήδη υποθηκεύσει οι μικρές τράπεζες.
Δίνοντας λοιπόν συνεχή χρήματα σε νέους δανειολήπτες για να γίνουνε νέες αγορές τα λεγόμενα δάνεια φούσκες η sub primes όπως λέγονταν, δημιούργησαν υποτιθέμενες υπεραξίες οι οποίες όταν έπαψε η ζήτηση τους έπεσαν κάθετα. Κάπου εκεί πέρα η «ανοργανωσιά» και η απληστία των τραπεζών και η αγωνία τους να εξασφαλίσουν τα κεκτημένα, άρχισε η μία να ζητάει τα δανεικά της από την άλλη.
Όταν αντιλήφθηκε το κενό και όταν πλέον είδανε ότι ο τελικός αποδέκτης είχε στηρίξει, δηλαδή αυτός που είχε πάρει δάνειο με σκοπό την κερδοσκοπία είχε στηρίξει τα όνειρα του στην άμμο τότε όλα κατέρρευσαν και επειδή πλέον η αγορά είναι «παγκόσμια» μαθεύτηκε το νέο από την μία άκρη στην άλλη με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κοντρολαριστεί το χρέος.
Βέβαια οι κυβερνήσεις ξαναυποστήριξαν τις τράπεζες πήρανε χρήματα από τα δημόσια ταμεία και έδωσαν προκειμένου να μπορούν να συνεχίσουνε τις λειτουργίες της και καλούν τώρα τους φορολογούμενους να πληρώσουνε τα σπασμένα. Το θέμα δεν είναι αν αυτοί θα το κάνουν, το θέμα είναι αν μπορούν να το κάνουν. Από ότι φαίνεται δεν μπορεί να γίνει και το επόμενο είναι οι τράπεζες να αναγκαστούν να γράψουν τα χρέη αυτά στο «Μαρούλι» και περνώντας ο χρόνος να έρθει η λήθη και να ξαναρχίσουν όλα από την αρχή.

ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΕΣ

ΤΑ ΚΡΑΝΙΚΑ ΤΡΑΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΤΑΚΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
Η καθημερινότητα είναι γεμάτη από τέτοιες τραυματικές εμπειρίες για τον καθένα από εμάς. Ένα χτύπημα στην πόρτα, του κεφαλιού σε ένα τοίχο του κεφαλιού από ένα αντικείμενο ή ακόμη και ένα επιπόλαιο χτύπημα με στιγμιαία ζάλη ή απώλεια συνείδησης μπορεί μετά από χρόνια να εμφανισθεί με την μορφή κάποιας άνοιας.
Πρόκειται για μια έκπτωση των νοητικών λειτουργιών αμέσως ή σταδιακά εμφανιζόμενα μετά το τραύμα.
Συνήθως συμβαίνει το δεύτερο και κυρίως στις μεγάλες ηλικίες.
Πολλές φορές οι μετατραυματικές άνοιες διαγιγνώσκονται έγκαιρα, αντιμετωπίζονται όμως επιπόλαια ή καθόλου με την εντύπωση ότι είναι ένα φυσιολογικό επακόλουθο άρα και προσωρινό του τραύματος. Δεν είναι έτσι διότι αυτά εξελισσόμενα έχουν αθροιστική παθολογική δράση.
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η πολυτραυματική εγκεφαλοπάθεια (άνοια των πυγμάχων). Εδώ πρόκειται για το κλασικό παράδειγμα του αθροίσματος των επαναλαμβανομένων μικρών κακώσεων της κεφαλής. Χαρακτηρίζεται από δυσαρθρία, αταξία, εξωπυραμιδικά σύνδρομα και άνοια.
Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο μεγάλος πυγμάχος Μωχάμεντ Αλή.
Το εγκεφαλικό η κρανιοεγκεφαλικό τραύμα πάντα πρέπει να εξετάζεται και να αντιμετωπίζεται με σπουδή όσο μικρό και να είναι.

Η ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΟΛΥ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΥ ΤΗΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΚΛΙΝΙΚΑ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΕΛΑΦΡΑ ΜΕΧΡΙ ΕΝΤΟΝΑ.
Τα συμπτώματα που χαρακτηρίζουν την αλλεργική αγγειίτιδα είναι ο πυρετός, το εξάνθημα, οι έντονες αρθραλγίες που προκύπτουν μετά από βλάβη των μικρών αγγείων, αρτηριών και φλεβών, με έντονη φλεβική δραστηριότητα στην μεμβράνη τους. Συνήθως πίσω από αυτή κρύβεται κατά κύριο λόγο μια ιογενής λοίμωξη π.χ. τοξοπλάσμωση, Epstein barr η καμία φορά και κακοήθεια ή και τα δύο. Το τυπικό για την αρρώστια αυτή είναι ότι σε πολύ μεγάλη συμμετοχή του νευρικού συστήματος παρουσιάζει πολύ τακτικά εικόνες εγκεφαλικών επεισοδίων μαζί με δύσπνοια και αρκετές διάρροιες. Η ασθένεια αυτή της αλλεργικής αγγειίτιδας απαιτεί πολύ γρήγορη διάγνωση.
Η διάγνωση πρέπει να γίνει διότι οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι και η εξάπλωσή της πάρα πολύ γρήγορη.
Με το που θα πιστοποιηθεί η διάγνωση κυρίως από τις εξέταση αίματος όπου φαίνεται μια υψηλή ταχύτητα καθίζησης ή αναιμία και λευκοπενία τότε είναι εύκολη και η θεραπεία.
Η θεραπεία έγκειται στην μεγάλη χορήγηση από πολύ υψηλές
ποσότητες – δόσεις στεροειδών. Με την χορήγησή τους έχουμε και θεαματική υποχώρηση των συμπτωμάτων. Κατά κανόνα δεν ξαναεμφανίζεται εφόσον θεραπευτεί έγκαιρα μια φορά χωρίς να αποκλείονται όμως και οι επιπλοκές.
Όσο σε πιο νεαρή ηλικία εμφανίζεται η αλλεργική αγγειίτιδα τόσο πιο επικίνδυνη είναι. Δεν πρέπει για κανένα λόγο να λαμβάνεται ελαφριά την καρδία, γιατί η επικινδυνότητά της όταν εξελίσσεται ραγδαία είναι πάρα πολύ μεγάλη. Συνεπώς η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία της έχουν άμεση προτεραιότητα. Εκείνο που είναι χαρακτηριστικό πριν την εκδήλωσή της είναι η φαγούρα στα κάτω άκρα και στα δάχτυλα.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΗΘΩΡΑ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΑΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑ ΤΗΝ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΑ
Διαταραχές αιμάτωσης του εγκεφάλου, εγκεφαλική ατροφία, εγκεφαλικά, όγκοι, επιληψίες, εγκεφαλικά τραύματα, εγκεφαλίτιδες, υποσιτισμός, ορμονικές διαταραχές, δηλητηριάσεις, ναρκωτικά είναι μερικές από τις αιτίες που μπορούν να έχουν σαν σύμπτωμα την σχιζοφρενική διαταραχή.
Στις περιπτώσεις αυτές η αρχική διάγνωση δεν είναι η σχιζοφρένεια αν και μπορεί να έχουμε μια συμπτωματολογική αγωγή για αυτήν.
Η πρωταρχική διάγνωση είναι το βασικό αίτιο και εκεί πρέπει να εστιάζεται η όλη αγωγή.
Η πληθώρα των οργανικών αιτίων που εμφανίζουν σαν σύμπτωμα την σχιζοφρένεια είναι μεγάλη και για αυτό πριν μπει «ετικέτα» της νόσου πρώτα πρέπει να αποκλεισθεί κάθε άλλο οργανικό αίτιο.

ΠΟΛΥΣ Η ΛΙΓΟΣ ΥΠΝΟΣ ;

ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ «ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ» (ΠΟΛΥ Η ΛΙΓΟ) ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΕΧΕΙ ΞΕΚΑΘΑΡΙΣΤΕΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ.
ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΙΝΑΙ Η «ΠΟΙΟΤΗΤΑ» ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ ΚΑΙ Η «ΥΓΙΕΙΝΗ» ΤΟΥ
Στο αμερικάνικο internet εδώ και καιρό υπάρχουν σελίδες ειδικές για συμβουλές πως ο άνθρωπος θα γίνει «UBERMAN» δηλαδή παραφράζοντας τον Νίτσε «υπεράνθρωπος».
Σαν στοιχείο αυτής της νέας δυνατότητας προπαγανδίζουν τον «κομματιασμένο» ύπνο αντί του συνεχούς.
Θεωρώντας ότι ακολουθώντας το παράδειγμα του Ντα Βίντσι δηλαδή κοιμώμενοι πολλές φορές και από «λίγο» εισπράττουν μεγαλύτερη ενέργεια και αυξημένη δραστηριότητα.
Ήδη «εταιρείες ύπνου» άρχισαν να μετρούν σε εθνικό επίπεδο τον μέσο όρο ύπνου.
Δηλαδή πόσο κοιμάται ένα έθνος και πόσο χρόνο ύπνου αληθινά χρειάζεται?
Βέβαια αυτές είναι επικίνδυνες θεωρίες αν παγιωθούν. Πρώτον γιατί ακόμη δεν ξέρουμε γιατί κοιμόμαστε και δεύτερον πόσο ύπνο ακριβώς χρειαζόμαστε ο καθένας από εμάς.
Διότι ακόμα και αν ο ύπνος είναι ένα γενικό φαινόμενο που βασίζεται στην εξελικτική επιλογή παραμένει ένα «εξατομικευμένο» ζήτημα.
Συνεπώς η ποιότητα και η ποσότητα του ύπνου παραμένει να είναι μια εξαιρετική εξατομικευμένη παράμετρος.

ΠΟΛΛΟΙ ΖΗΛΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΕΛΑΔΑ ΔΙΟΤΙ ΚΟΙΜΑΤΑΙ ΜΟΝΟ 3-4 ΩΡΕΣ ΤΟ 24ΩΡΟ.
Πράγματι η αγελάδα έχει μόνο λίγες ώρες «καθαρό» ύπνο. Βέβαια εδώ πρέπει να συμπεριλάβουμε και άλλες οχτώ περίπου ώρες που μεταξύ «ύπνου-ξύπνιου» αναμασά μηρυκάζοντας την τροφή της, όπου κατεβάζει ακραία και την εγρήγορση της μεταφερόμενη σε μια κατάσταση ύπνωσης.
Εντωμεταξύ από τότε που άρχισαν οι επιστήμονες (αρχές 20ου αιώνα να μετράνε τις ώρες ύπνου στον άνθρωπο βρέθηκε ότι σήμερα οι Ευρωπαίοι κατά μέσο όρο κοιμούνται 2 ώρες λιγότερο (από 9 ώρες πριν περίπου 70 χρόνια, 7 ώρες σήμερα).
Κάποιοι ήρθαν στην ιδέα να μετρήσουν και να συγκρίνουν την απόδοση με τις ώρες ύπνου.
Για τον λόγο αυτό επιστήμονες έκαναν έρευνες σε ανθρώπους με μεγάλη αντοχή όπως χορευτές μπαλέτου και ερευνητές του Βορείου πόλου οι οποίοι ρυθμίζουν τις συνήθειες ύπνου ανάλογα με τις αποκτήσεις της ακραίας δουλειάς τους.
Τα αποτελέσματα των ερευνών ήταν καταλυτικά. Έδειξαν ότι χωρίς αρκετό ύπνο δεν υπάρχει απόδοση.

Η ΜΥΟΤΟΝΙΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΡΓΑ ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ «ΥΠΟΥΛΗ» ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΠΟΥ «ΞΑΦΝΙΑΖΕΙ» ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν γιατρό να διαγνώσει αυτή την ασθένεια, εάν δεν έχει δει παρόμοιες στην καριέρα του.
Επίσης σε περιπτώσεις που τα συμπτώματα είναι ήπια, αργεί και ο ίδιος ο ασθενής να πάει στον γιατρό.
Η κληρονομική αυτή ασθένεια αρχίζει όπως όλες οι μυοπάθειες με το χαρακτηριστικό σύμπτωμα της αδυναμίας.
Η αδυναμία αυτή εμφανίζεται κυρίως στους μυς του προσώπου με ατροφία των κροταφικών, μασητήρων μυών και παρειών.
Παράλληλα παρατηρείται φαλάκρα, καταρράκτης των ματιών, δυσλειτουργία γεννητικών οργάνων και καρδιακές αρρυθμίες με σάκχαρο.
Υπάρχει περίπτωση μετάβασης της νόσου από μητέρα σε νεογνό.
Το σπουδαίο κλινικό στοιχείο σε αυτήν την αρρώστια είναι ότι δεν «γίνεται» γρήγορη «αποπόλωση» της κυτταρικής μεμβράνης των μυικών ινών μετά από μια εκούσια σύσπαση με αποτέλεσμα οι σκελετικοί μύες να μην χαλαρώνουν ποτέ και να είναι σε διαρκή ένταση.
Εγκεφαλικές δυσλειτουργίες είναι υπεύθυνες για το φαινόμενο αυτό.
Για αυτό τον λόγο η έγκαιρη διάγνωση σήμερα είναι δυνατόν να προσφέρει μια σειρά από θεραπευτικές δυνατότητες. Για αυτό είναι αναγκαία η έγκαιρη επίσκεψη στον ειδικό και η αρχή μιας άμεσης θεραπείας.

ΜΙΜΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΑΔΩΜΑ

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΣΕ «ΛΑΔΩΜΑ». ΑΥΤΟ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΧΝΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΑΝ ΤΟ «ΣΩΣΤΟ».
Μας παραξενεύει λίγο αλλά δυστυχώς είναι έτσι. Η συνεχής μίμηση κάποιου λανθασμένου γεγονότος που παραμένει ατιμώρητο για χρόνια θεωρείται πλέον ασυνείδητα για την πλειοψηφία καθεστώς.
Πρόκειται δηλαδή για ένα «τοξικό» μιμίδιο που είναι πολύ ισχυρότερο μνημονικά από κάθε τι ηθικό.
Έτσι όποτε εμφανίζεται φροντίζουμε εμείς οι ίδιοι να παραγράφονται οι διαπλοκές και το «τοξικό» μιμίδιο να παραμένει «ακέραιο» στην μνήμη μας.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΕΦΤΑΣΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΟΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ
Στην αρρώστια αυτή πρόκειται για παροδικά ισχαιμικά ή μεγάλα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια ανάλογα με το πότε δηλαδή θα διαγνωστεί η ασθένεια.
Η αιτία βρίσκεται στην στένωση του αυλού των μεγάλων αγγείων κυρίως του αορτικού τόξου με ταυτόχρονη διήθηση των τοιχωμάτων. Το αποτέλεσμα είναι να έχουμε μια γενικευμένη στένωση μετά από αυτό που όσο περνάει ο καιρός και η τοποθέτηση της διάγνωσης τόσο προχωρεί έντονα φτάνοντας μέχρι την ασύμμετρη προσβολή των μεγάλων εγκεφαλικών αγγείων.
Η διάγνωσή της κλινικά φαίνεται από την απουσία σφυγμού στα άκρα και στον τράχηλο.
Κατά κανόνα πιστοποιείται από μια εκτεταμένη αγγειογραφία που δείχνει το πρόβλημα τόσο όσο αφορά την στένωση των αγγείων όσο και την αλλοίωση που υφίσταται το εσωτερικό της.
Αυτό προέρχεται από την ενδοκυτταρική διήθηση που αναφέραμε και μετά σχηματίζεται ινώδης ιστός που ταυτόχρονα αυξάνει και αυτός την στένωση του αγγείου. Όταν μπει η διάγνωση σε αυτήν την περίπτωση επιβάλλεται ταχεία φαρμακοθεραπεία κυρίως με αντιφλεγμονώδες. Κατά κανόνα οι χειρουργικές επεμβάσεις δεν έχουνε καμία ιδιαίτερη τύχη.
Επομένως πρέπει να δίνεται μεγάλο βάρος σε ότι αφορά την φαρμακευτική αντιμετώπιση της νόσου.
Έτσι που ξαναγυρίζουμε στο δόγμα, ότι όσο πιο νωρίτερα γίνει η διάγνωση τόσο μεγαλύτερη ελπίδα για τον ασθενή.

ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΚΑΝΕΙ ΟΤΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΟΔΟΜΗΣ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΓΟΝΙΔΙΑ
Η σύγχρονη εποχή με την απαξίωση και αναποφασιστικότητα των πολιτικών δείχνει πλευρές του ψυχιατρικού «προφίλ» του Νεοέλληνα που εντυπωσιάζουν αρνητικά και θεωρούνται σημεία αρχόμενης φθοράς.
Δεν είναι όμως έτσι γιατί πάντα ήταν «έτσι».
Χαρακτηριστική στιγμή ομοιότητας με την σημερινή κατάσταση είχαν οι μέρες της Δ. Εθνοσυνέλευσης του Ελληνικού κράτους μέσα ακόμη στον επαναστατικό αγώνα στην Τροιζήνα.
Οι Έλληνες περνούσαν την μεγαλύτερη πολεμική δοκιμασία στο τελευταίο όριο αντοχής με ένα ανελέητο Αιγύπτιο στρατηγό τον Ιμπιραήμ, επικεφαλή ενός άρτιου εξοπλισμένου στρατού να πετσοκόβει τους ξυπόλητους επαναστάτες. Παράλληλα ο «ξένος» παράγοντας με τους εδώ εκπροσώπους αλώνιζε.
Στην Τροιζήνα όμως Πρωτομαγιά του 1827, 182 χρόνια πίσω, οι συγκεντρωμένοι Έλληνες δεν μπορούν να αποφασίσουν τι θέλουν.
Το ερώτημα δεν είναι δύσκολο. Είναι ουδέτερο και τυπικό.
Δηλαδή αν θέλουν κυβερνήτη Βασιλιά και πρόεδρο Δημοκρατίας να τους κυβερνήσει.
Στάθηκε αδύνατον να αποφασίσουν. Τα άφησαν όλα στον αέρα από τότε «μέχρι» και σήμερα.
Με την ίδια κίνηση τελείωσαν την διαδικασία και έκλεισαν την Εθνοσυνέλευση όπως την Βουλή σήμερα τρομαγμένοι και αναποφάσιστοι.

ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΧΥΤΑ Η ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΟΤΙ ΟΙ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ. ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΑΛΗΘΕΥΕΙ.
Οι σχιζοφρενικοί ασθενείς είναι διαφορετικοί, δεν είναι όμως επικίνδυνοι.
Η παραβατικότητα που παρουσιάζει η ομάδα των ασθενών αυτών είναι κάτω από αυτή του μέσου όρου των υγιών.
Αυτοί οι ασθενείς δεν είναι επιθετικοί ή βίαιοι, το αντίθετο, αναζητούν συνεχώς καταφύγιο και προστασία από αυτούς που τους «καταδιώκουν».
Πολλές φορές αυτή είναι και η αιτία της τυχόν παραβατικότητας που παρουσιάζουν. Αυτή εμφανίζεται με την μορφή μιας υπέρτατης αντίδρασης αυτοπροστασίας από αυτόν που έχουν απέναντί τους.
Εάν την χρονική στιγμή αυτοί οι ασθενείς τύχουν ειδικής μεταχείρισης είναι οι πιο φιλήσυχοι.

Η ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΣΑΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΕΡΔΙΖΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΕΔΑΦΟΣ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ
Συνήθως στην μεταμόσχευση του μυελού των οστών καταλήγουμε όταν πλέον έρθει το τέλος των εναλλακτικών θεραπειών. Όμως αποτελεί κύριο στόχο γονιδιακών θεραπειών για πολλούς ασθενείς με σύμπτωμα ανοσοεπάρκειας.
Η βάση των θεραπειών αυτών κατά πρώτο λόγο έχει στόχο τα αρχέγονα κύτταρα του αιμοποιητικού συστήματος τα οποία κρύβουν και τα μυστικά της γονιδιακής έκφρασης της νόσου. Βέβαια αυτό το σημείο του «ψαξίματος» του «άρρωστου» γονιδίου είναι και το πιο δύσκολο.
Όμως καθημερινές ανακαλύψεις κάνουν και τον διαγνωστικό χάρτη συνεχώς ευρύτερο. Η έρευνα επικεντρώνεται σήμερα ειδικά σε ιούς μεταφορείς που «σημαδεύουν» τα κύτταρα «στόχους» με αξιόλογα αποτελέσματα.

«ΒΡΑΧΥΣ» ΚΑΙ «ΜΑΚΡΥΣ» ΥΠΝΟΣ

ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ ΕΔΕΙΞΑΝ ΟΤΙ Ο ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟΣ ΥΠΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ
Ο ψυχίατρος Κριτικέ από την Καλιφόρνια είχε την υπομονή να αξιολογήσει την ποιότητα του ύπνου σε πάνω από ένα εκατομμύριο καρκινοπαθείς χρησιμοποιώντας διάφορα ερωτηματολόγια. Με τις απαντήσεις τους στα ερωτηματολόγια αξιολογούσε την ποιότητα του ύπνου τους.
Μετά πάροδο έξι ετών και τον θάνατο τους εκτίμησε την σχέση διάρκειας ζωής με τις ώρες ύπνου. Ενάμιση με 2 φορές παραπάνω αυξήθηκε η θνησιμότητα σε αυτούς που κοιμότανε 10 ώρες. Μέχρι 2,5 φορές παραπάνω σε αυτούς που κοιμόταν κάτω από 5 ώρες.
Η μακρύτερη περίοδος ζωής παρατηρήθηκε σε αυτούς που κοιμόντουσαν 7-8 ώρες. Άρα ο κανονικός ύπνος είναι αυτός που εξασφαλίζει τις καλύτερες προϋποθέσεις υγείας.

ΒΙΑ ΚΑΙ ΓΟΝΙΔΙΑ

ΓΟΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
Εκτεταμένες έρευνες του εγκληματολογικού τμήματος του πανεπιστημίου της Φλόριντας των ΗΠΑ κατέδειξαν ότι αρένες με μια παραλλαγή του γονιδίου της Μονοαμινοξυδάσης Α (ΜΑΟΑ) έχουν έντονη τάση για βίαιη συμπεριφορά, πράξεις βίας, ανεξέλεγκτες εκρήξεις θυμού και υπερκινητικότητας.
Τα άτομα έχουν μια τάση να μαζεύουν «επιθετικά» εργαλεία (μπαστούνια, λοστούς) ή όπλα πολύ περισσότερο από τα φυσιολογικά άτομα. Η έρευνα έδειξε ότι το γονίδιο αυτό εντοπίζεται μόνο σε άνδρες.
Οι συγκεκριμένοι αυτοί άνδρες φροντίζουν να είναι στο ανάλογο περιβάλλον που αθροιστικά αυξάνει την βία.

ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ

ΑΥΤΟΑΝΟΣΕΣ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ «ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ». ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΚΛΑΪΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΞΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥΣ.
Στις αγγειίτιδες κατά κανόνα έχουμε μια διαταραχή του ανοσοποιητικού η οποία οδηγεί σε αυξημένο βαθμό παραγωγής παθολογικών πρωτεϊνών (IgG, IgM). Οι παθολογικές αυτές πρωτεΐνες διεγείρουν την άμυνα του οργανισμού στην παραγωγή ενός συμπλέγματος από αντισώματα και αντιγόνα.
Το μόρφωμα αυτό επειδή είναι διογκωμένο «επικολλάται» στα τοιχώματα ενός σχηματισμού, στα τοιχώματα των αγγείων που λέγεται ενδοθήλιο.
Στο ενδοθήλιο λοιπόν των αγγείων μετά την «επικόλληση» αυτό αρχίζει μια νέα «αλυσιδωτή» αντίδραση που παράγει μια σειρά από ένζυμα που προκαλούν λύση του ενδοθηλίου, δηλαδή αυτά τα ένζυμα καταστρέφουν το τοίχωμα του αγγείου προκαλώντας αιμορραγίες και νεκρώσεις.
Έτσι λοιπόν κλείνει ο παθολογικός κύκλος (ανοσοσυμπλεγματική αγγειίτις) των αγγειίτιδων.
Συνεχίζοντας έτσι την εξέλιξη του αυτή ο παθολογικός αυτομηχανισμός καταστρέφει όλα τα αγγεία.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.