Συμπληρώνοντας τη χθεσινή μας δημοσίευση, αναφερόμαστε σε δύο επιπλέον δημοσιεύσεις σχετικά με το θέμα. Πρόκειται για τις δημοσιεύσεις της Καθημερινής στις 01/03/05 και στις 17/03/05 στη συνέχεια, όπου φαίνεται και η οικονομική πλευρά της αναγκαιότητας προώθησης του φαρμάκου.εικ. 1 το δημοσίευμα της Καθημερινής (01/03/05).


εικ. 2 το δημοσίευμα της Καθημερινής (17/03/05).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το εμπορικό σχέδιο της επαναφοράς του φαρμάκου Tysabri ως μοναδικό σκεύασμα για τη θεραπεία της Σκλήρυνσης Κατά Πλάκας.
Το φάρμακο εμφανίστηκε για πρώτη φορά πριν από δύο χρόνια και αποσύρθηκε λόγω θανατηφόρων παρενεργειών. Σε ανάμνηση του γεγονότος παραθέτουμε ένα άρθρο του Δρ. Δ. Κουντούρη που είχε δημοσιευτεί τότε στη Βραδυνή.

Εικ 1. το άρθρο του Δρ. Δ. Κουντούρη στη Βραδυνή.Σήμερα επανέρχεται το ίδιο φάρμακο, βέβαια με κάποια σκέψη, όπως φαίνεται στο άρθρο της εφημερίδας Ελευθεροτυπίας.

Εικ 2. το άρθρο της Ελευθεροτυπίας.

Κι όπως γίνεται πιο σαφές από το δελτίο πληροφοριών που μοιράζει η εταιρεία στους ασθενείς αφήνει στην κρίση τους αν θα το πάρουν ή όχι. Βλέπουμε ότι και στο χώρο των φαρμάκων γίνεται κάτι παρόμοιο με τα χειρουργικά περιστατικά, όπου οι ασθενείς αναλαμβάνουν την ευθύνη για τυχόν παρενέργειες του χορηγούμενου φαρμάκου.

Εικ 3. αποσπάσματα από το δελτίο πληροφοριών του φαρμάκου.
Προσέξτε ιδιαιτέρως µε το TYSABRI:
Υπήρξαν αναφορές µιας σπάνιας εγκεφαλικής λοίµωξης που ονοµάζεται προϊούσα πολυεστιακή
λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML), που εµφανίστηκε σε ασθενείς στους οποίους έχει χορηγηθεί το
TYSABRI. Η PML συνήθως οδηγεί σε σοβαρή αναπηρία ή θάνατο.
Τα συµπτώµατα της PML µπορεί να είναι παρόµοια µε υποτροπή της ΣΚΠ. Εποµένως, αν θεωρήσετε
ότι τα συµπτώµατά σας της ΣΚΠ επιδεινώνονται ή αν παρατηρήσετε τυχόν νέα συµπτώµατα, είναι
σηµαντικό να µιλήσετε µε το γιατρό σας το συντοµότερο δυνατό.
Μιλήστε µε το σύντροφό σας ή τα άτοµα που είναι υπεύθυνα για την παροχή φροντίδας και
πληροφορήστε τους για τη θεραπεία σας. Θα µπορούσαν να υπάρχουν συµπτώµατα τα οποία εσείς δεν
θα αντιλαµβανόσασταν.
Σοβαρές λοιµώξεις µπορεί να εµφανιστούν µε το TYSABRI. Αν αναπτύξετε µια λοίµωξη ή αν
εµφανίσετε συµπτώµατα όπως ανεξήγητος πυρετός, σοβαρή διάρροια, παρατεταµένη ζάλη /
κεφαλαλγία / ακαµψία στον αυχένα, απώλεια βάρους ή νωθρότητα ή άλλα συµπτώµατα τα οποία
ενδέχεται να σχετίζονται µε µια λοίµωξη ενώ λαµβάνετε το TYSABRI, µιλήστε µε το γιατρό σας το
συντοµότερο δυνατόν και δείξτε του την κάρτα προειδοποίησης ασθενούς και το παρόν φύλλο
οδηγιών χρήσης.
Θα βρείτε επίσης τις πληροφορίες αυτές και στην Κάρτα Προειδοποίησης Ασθενούς που σας δόθηκε
από το γιατρό σας. Είναι σηµαντικό να φυλάξετε αυτήν την κάρτα προειδοποίησης.
Τι πρέπει να κάνετε αν η ΣΚΠ επιδεινωθεί ή αν παρατηρήσετε νέα συµπτώµατα
Υπήρξαν αναφορές µιας σπάνιας εγκεφαλικής λοίµωξης που ονοµάζεται προϊούσα πολυεστιακή
λευκοεγκεφαλοπάθεια (PML), που εµφανίστηκε σε ασθενείς στους οποίους έχει χορηγηθεί το
TYSABRI. Η PML συνήθως οδηγεί σε σοβαρή αναπηρία ή θάνατο.
Τα συµπτώµατα της PML µπορεί να είναι παρόµοια µε υποτροπή της ΣΚΠ.

Εποµένως, αν θεωρήσετε ότι τα συµπτώµατά σας της ΣΚΠ επιδεινώνονται ή αν παρατηρήσετε
τυχόν νέα συµπτώµατα, είναι σηµαντικό να µιλήσετε µε το γιατρό σας το συντοµότερο δυνατό.

Συζητήστε για τη θεραπεία σας µε το σύντροφό σας ή τα άτοµα που είναι υπεύθυνα για την
παροχή φροντίδας. Αυτοί µπορεί να δουν κάποια συµπτώµατα που εσείς ενδέχεται να µην
παρατηρήσετε.

εικ 4. το δελτίο πληροφοριών που δίνεται μαζί με το εν λόγω φάρμακο
Δημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.