ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ


ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΠΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ, ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ.

Ο εγκέφαλος με διάφορους σχηματισμούς του επιβάλει την μάθηση και εκτέλεση της κινήσεως. Κομβικό σημείο της λειτουργίας αυτής είναι η παρεγκεφαλίδα, ένας σχηματισμός στη βάση του εγκεφάλου, που λόγω του σχήματός του, αποκαλείται και μικρός εγκέφαλος. Η παρεγκεφαλίδα έχει με σαράντα περίπου εκατομμύρια νευρικές ίνες διαφόρους συνδέσμους με άλλους εγκεφαλικούς σχηματισμούς.
Με τα κυκλώματα αυτά ρυθμίζει ακούσια και εκούσια τη στάση του σώματος και την αρμονία των κινήσεων, διορθώνει δε και συντονίζει την επιδιωκόμενη από την πραγματοποιούμενη κίνηση.
Μέσα από την ίδια της την λειτουργία, η παρεγκεφαλίδα διδάσκεται συνεχώς, απομνημονεύει την εμπειρία της και διορθώνεται συνέχεια.
Η παρεγκεφαλίδα μπορεί να μάθει να αλλάζει την τυποποιημένη κίνηση ανεπηρέαστη από ακρίβεια και ταχύτητα αποδεικνύοντας πως έχει κινητική προσαρμοστική μάθηση.
Έχει, όμως, ταυτόχρονα και τη δυνατότητα μάθησης κινητικού έργου με αύξηση της ταχύτητας και ακρίβειας.
Η παρεγκεφαλίδα οδηγεί τον εγκέφαλο να μάθει την κινητική συμπεριφορά, χωρίς να την αναγνωρίζει (έμμεση μάθηση). Έμμεση μάθηση έχουμε χαρακτηριστικά στα μωρά. Μπορεί, όμως, με τη συνεχή εξάσκηση να την αναγνωρίζει (άμεση μάθηση) και μετά, βέβαια, να την αναπαραγάγει ενσυνείδητα (δηλωτική μάθηση).
Έτσι, λοιπόν, από την ώρα που γεννιέται το παιδί, μαθαίνει μέσω του εγκεφάλου την κίνηση. Και στη συνέχεια, η ίδια η κίνηση διδάσκει τον εγκέφαλο.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.