Το σύνδρομο της μερικής γνωστικής ανεπάρκειας παρουσιάζεται στη μέση ηλικία με ελαφρές διαταραχές της μνήμης και της συγκέντρωσης. Παράλληλα, ο πάσχων μόλις το αντιλαμβάνεται, χωρίς να πάσχει από καμιά μορφή άνοιας , χωρίς να αλλάζει την κοινωνική του λειτουργία και την επαγγελματική του δραστηριότητα.
Το σύνδρομο της μερικής γνωστικής ανεπάρκειας προσβάλλει χωρίς ουσιαστική διάκριση άνδρες και γυναίκες, κυρίως της μέσης ηλικίας. Για λόγους ορμονικούς και κοινωνικούς στoυς άνδρες παρουσιάζει γρηγορότερη εξέλιξη.
Η μερική γνωστική ανεπάρκεια από την στιγμή που θα εμφανιστεί με βραδεία εξέλιξη μπορεί προοδευτικά να φτάσει σε σοβαρή διαταραχή της μνήμης σε 5 με 10 χρόνια .Σε περίπτωση μη έγκαιρης θεραπείας, με την επιρροή ενδογενών και εξωγενών παραγόντων, η εξέλιξή της μπορεί να είναι πολύ πιο γρήγορη.
Τα αίτια που προκαλούν τη μερική γνωστική ανεπάρκεια είναι η φθορά των νευρολογικών κυττάρων του εγκεφάλου .
Οι αιτίες μπορεί να είναι γενετικές, μεταβολικές, λοιμώδεις, τραυματικές, αγγειακές κλπ.
Οι αφορμές εκδήλωσής της είναι άφθονες και διαφόρου αιτιολογίας, όπως: έντονο άγχος, αϋπνία, στρες χρόνιων νοσημάτων, ψυχικές διαταραχές, επαγγελματική υπεραπασχόληση, κοινωνικές και οικογενειακές συγκρούσεις ή συνδυασμός όλων αυτών .
Η εξέλιξη της μερικής γνωστικής ανεπάρκειας εξαρτάται από την ατομική στάση ζωής και από την νοοτροπία του κοινωνικού περιβάλλοντος. Η λάθος τοποθέτηση στον ένα ή στον άλλο τομέα οδηγούν σε άμεση εξέλιξη του προβλήματος σε έντονες διαταραχές της μνήμης και, σ’ ένα 20% με 30% των περιπτώσεων, στη νόσο Alzheimer .
Η εμφάνιση της μερικής γνωστικής ανεπάρκειας στην σύγχρονη δυτική κοινωνία, που, πέρα από θεραπεία και πρόληψη, δίνει μεγάλο βάρος και στην ποιότητα ζωής, λαμβάνεται πάρα πολύ σοβαρά υπ’ όψιν.
Ο λόγος είναι ότι η μη έγκαιρη αντιμετώπισή της είναι μαθηματικά βέβαια συνδεδεμένη με άλυτα προβλήματα .
Στα πρώτα στάδια που εντοπίζεται η μερική γνωστική ανεπάρκεια πρέπει να υπάρχει η άμεση νευρολογική συμβουλή.
Σύγχρονες εξετάσεις, όπως είναι το εγκεφαλογράφημα, τα προκλητά δυναμικά, η μαγνητική τομογραφία, το SPECT και ψυχομετρικά τεστ συμβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και οριοθετούν την έκταση του προβλήματος.
Ακόμη και στην παραμικρή υπόνοια της εμπειρικής γνωστικής ανεπάρκειας χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα είναι η εξέλιξή της. Ακόμη δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις πιθανές αφορμές που την προκαλούν. Άρα, πρέπει να την παίρνουμε σοβαρά και να την αντιμετωπίζουμε άμεσα.
Η πρόληψη για την μερική γνωστική ανεπάρκεια είναι το πρώτο μεγάλο θεραπευτικό βήμα. Άρα, η επαγρύπνηση, που προηγείται της πρόληψης, πρέπει να είναι αξίωμα για τους ενδιαφερομένους της μέσης ηλικίας.
Όπως φροντίζουμε την καθημερινότητά μας, πρέπει να λαμβάνουμε υπ’ όψιν και τη νόσο αυτή. Άλλωστε, με τη συχνότητα που εμφανίζεται πρόκειται για «καθημερινό» πρόβλημα.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.