Στην Αγγλία υπάρχει μια οργάνωση, η Human Fertility and Embryology Authority (HFEA), από το 1991. Τη λειτουργία αυτής της επιτροπής που έχει την απόλυτη κυριαρχία σε ότι αφορά εξέλιξη και επιστημονική έρευνα για την τεχνητή γονιμοποίηση, δεν έχουν ούτε γιατροί, ούτε βιολόγοι.
Η διοίκηση αποτελείται από μάνατζερ, δημοσιογράφους, εκκλησιαστικούς παράγοντες και άλλους πολίτες. Προΐσταται της επιτροπής η Λίζα Ζαρντίν, μια ιστορικός, η οποία και δίνει την κατεύθυνση.
Οι Εγγλέζοι παραδοσιακά πιστεύουν ότι ο ισχυρότερος νόμος είναι αυτός του μέσου πολίτη και της κοινής γνώμης. Τα δε άτομα που απαρτίζουν την επιτροπή αυτή εκπροσωπούν και τα δύο. Μάλιστα, σε ένα άτυπο δημοσίευμα που έγινε σχετικά με αυτή την ερώτηση, το 60% των ερωτηθέντων δέχθηκε αυτή τη γνώμη.
Από το 1991, λοιπόν, η επιτροπή αυτή απέκτησε τεράστια δύναμη. Ένα δεύτερο ουσιαστικό γεγονός για τη λειτουργία της επιτροπής είναι ότι το έμβρυο υφίσταται σαν οντότητα, πάντα κατά τον παραδοσιακό αγγλικό νόμο, μετά τη 14η μέρα κύησης. Πριν θεωρείται σαν ένα αδιαφοροποίητο στοιχείο και μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο οποιασδήποτε έρευνας, ίσως και εμπορευματοποίησης.
Για το πώς γίνεται αυτό αποφασίζει η HFEA, η οποία έχει πλέον τεράστια δύναμη. Ορίζει νόμους για την αποθήκευση εμβρύων, σπέρματος, βλαστοκυττάρων και τη χρησιμοποίησή τους. Δίνει πιστοποιητικά καταλληλότητας, καθώς επίσης και πτυχία επαγγελματικής δραστηριότητας και επάρκειας.
Κοντολογίς, αυτή η ομάδα μη ειδικών είναι που αποφασίζει για τους ειδικούς και επειδή οι νόμοι της αναπαραγωγής και της τεχνητής γονιμοποίησης στην Αγγλία είναι ελαστικοί, αυτή η επιτροπή δημιουργεί καθεστώς που πηγαίνει και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.
Στην ουσία, η νομική λειτουργία της επιτροπής είναι αυτή που ορίζει ποιοι μπορούν να κάνουν έλεγχο και κριτική πάνω της, διότι όποιος δεν πιστοποιείται από την ίδια την επιτροπή, θεωρείται αναρμόδιος και να την κρίνει.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.