Ο εθισμός έχει τη βάση του στη διαταραχή της βιοχημικής λειτουργίας του εγκεφάλου. Ο χρήστης λαμβάνοντας διάφορες εθιστικές ουσίες δημιουργεί περιοχές χαμηλής και υψηλής ενέργειας στον εγκέφαλο, που ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Ο εγκέφαλος είναι σε μια συνεχή προσπάθεια ισοζυγίου αυτού του δυναμικού.
Η χρόνια λήψη ναρκωτικών ουσιών δημιουργεί μια περιοχή υψηλής ενέργειας στην αμυγδαλή που συμμετέχει ουσιαστικά στο σύστημα ανταμοιβής του εγκεφάλου. Η υψηλής ενέργειας αμυγδαλή ζητά συνεχώς καινούριες ενισχύσεις νέων ουσιών ώστε να διατηρήσει την υψηλή της ενέργειας και να αυξήσει την ανταμοιβή – ηδονή. Παράλληλα, χρειάζεται την υψηλή ενέργεια προκειμένου να συνεχίζει να αδρανοποιεί την χαμηλής ενέργειας περιοχή του προμετωπιαίου λοβού, που είναι το κέντρο κριτικής και αναστολών έναντι των εθισμών. Μόλις αρχίζει η αποτοξίνωση – απεξάρτηση ατονεί και η αμυγδαλή και γίνεται περιοχή «υψηλής ενέργειας» ο προμετωπιαίος λοβός.
Βέβαια, όλα αυτά είναι προσωρινά. Γιατί μόλις ξαναγίνει χρήση ουσιών, η περιοχή της αμυγδαλής αποκτά την υψηλή ενέργεια αμέσως. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά από τους ερευνητές του τομογράφου ποζιτρονίων, φωτίζεται σαν μια «καιόμενη βάτος». Το έντονο φως, μάλιστα, σε ευαισθητοποιημένα άτομα εμφανίζεται μερικές φορές και με την απλή σκέψη λήψης ναρκωτικών ουσιών.
Αρκεί, λοιπόν, και η σκέψη για να αυξηθεί η εξάρτηση.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.