Σήμερα είναι δυνατή κάθε είδους επέμβαση στο γενετικό υλικό. Η γονιδιακή θεραπεία καθιστά τις επεμβάσεις αυτές σε φυτά, ζώα, ανθρώπους δυνατές. Για τις γονιδιακές αυτές επεμβάσεις τίθενται σε λειτουργία οι λεγόμενοι μεταφορείς (vectore). Οι μεταφορείς είναι συνήθως ρετροϊοικά στοιχεία που εναποθέτει το τροποποιημένο γονίδιο στο χρωμόσωμα. Βέβαια, ο στόχος της μεταφοράς δεν είναι πάντα ο σωστός ή ο επιθυμητός, και έτσι, μπορεί να καταστραφούν άλλα γονίδια.
Μια καινούρια μέθοδος, η ομόλογη επανασύνθεση (homologe recombination) προσπαθεί με την κατάλληλη τροποποίηση των μεταφορέων να τοποθετήσει το νέο γονίδιο στη σωστή θέση του χρωμοσώματος (knock in).
Μπορεί ακόμη να τοποθετήσει ένα ελαττωματικό γονίδιο σε μια σωστή χρωμοσωμιακή θέση προκειμένου να εξετάσει τις παθολογικές εξελίξεις. Η διαδικασία αυτή μπορεί να γίνει και για ορισμένους ιστούς για καθορισμένο χρονικό διάστημα (conditional knock out ή knock in). Μπορεί ακόμη να αναστείλει για ένα διάστημα τη λειτουργία ενός γονιδίου (knock down).
Βέβαια, αναφερόμαστε σε πειράματα που δεν γίνονται σε ανθρώπους. Αν όμως, αρχίσουν να γίνονται, θα έχουμε ταυτόχρονα και την δυνατότητα της μεταχείρισης του γενετικού υλικού προς κάθε επιθυμητή κατεύθυνση.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.