ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ


Σε λίγο καιρό, με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας είναι βέβαιο ότι οι επιστήμονες θα έχουν αναλύσει και τα 25.000 γονίδια, φθάνοντας έτσι κοντά στην εξήγηση της ύπαρξης και του θανάτου. Σίγουρο, όμως, είναι ότι δεν πρόκειται να εξηγηθεί το μυστήριο πώς αλληλοεπηρεάζονται μεταξύ τους και πώς επικοινωνούν με τα γονίδια άλλων όντων.
Εδώ πλέον αναγνωρίζοντας την ανάγκη εξήγησης αυτών των φαινομένων αναπτύσσεται η συστηματική βιολογία, η οποία εξετάζει τα κοινωνικά δίκτυα και τις σχέσεις τους. Πώς, δηλαδή, δρουν οι άνθρωποι σαν μονάδες και σαν σύνολα;
Υπάρχουν συστήματα αντιγραφής στους εγκεφάλους των ανθρώπων, που συνειδητά ή ασυνείδητα, οδηγούν σε κοινές συμπεριφορές και κοινωνικά φαινόμενα. Αντιδράσεις βίας, παχυσαρκία, αυτοκτονία, αδιάφορη συμπεριφορά κλπ δεν είναι γονιδιακές αντιδράσεις.
Είναι πανομοιότυπες συμπεριφορές μετά από συνειδητή ή ασυνείδητη ανάλυση πληροφορίας. Ίσως, γονιδιακά να είναι μόνο το δυναμικό της ατομικής αντίδρασης στην πληροφορία, κατά τ’ άλλα, κυριαρχεί το σύνολο.
Αυτό που παλιά ονόμαζαν ψυχολογία του όχλου.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.