Ο υδροκέφαλος είναι ένα σύμπτωμα πολλών εγκεφαλικών διαταραχών. Αυτές είναι από λίγο μέχρι πολύ επικίνδυνες. Ο κίνδυνος αυτός δεν είναι μόνο απόρροια των εξελίξεων των εγκεφαλικών νοσημάτων, αλλά και αποτέλεσμα αδέξιων χειρισμών, π.χ. βιαστική τοποθέτηση αντλίας παροχέτευσης. Απαιτείται, λοιπόν, πριν από κάθε επέμβαση λεπτομερής έρευνα και διεξοδική σκέψη και πρόβλεψη. Διαφορετικά έχουμε χειροτέρευση της ποιότητας ζωής του πάσχοντος.
Μια περίπτωση που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και απολύτου αποφυγής βιαστικής απόφασης για τοποθέτηση βαλβίδας παροχέτευσης είναι αυτή του υδροκέφαλου φυσιολογικής πίεσης.
ο υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης δεν έχει σαφή αιτιολογία προέλευσης, πιθανολογείται ότι η κύρια αιτία του είναι η διαταραχή κυκλοφορίας και απορρόφησης του εγκεφαλονωτιαίου υγρού.
Το εγκεφαλονωτιαίο υγρό περιβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα από έξω και μέσα και το προστατεύει από τους κραδασμούς. Στην περίπτωση που αναφέραμε παραπάνω, λόγω αδυναμίας κυκλοφορίας και απορρόφησής του, συγκεντρώνεται σε δεξαμενές (κοιλίες εγκεφάλου) και αυξάνει τον όγκο τους. Ο αυξανόμενος όγκος σταδιακά πιέζει διάφορα τμήματα του εγκεφάλου και προκαλεί άνοιες, ακράτεια, διαταραχή βάδισης, διαταραχές συμπεριφοράς.
Η διάγνωση γίνεται με τη χρήση της αξονικής & μαγνητικής τομογραφίας, την εξέταση εγκεφαλονωτιαίου υγρού, την ισοτοπική δεξαμενογραφία και την ηλεκτροεγκεφαλογραφία. Αν γίνουν όλα αυτά κατά κανόνα γίνεται εμφανές ότι σπάνια υπάρχει ανάγκη παροχέτευσης με αντλία.
Εάν η αντλία παροχέτευσης τοποθετηθεί χωρίς την εφαρμογή όλων αυτών των διαγνωστικών μέσων που αναφέρθηκαν πιο πάνω είναι μεγάλος ο κίνδυνος απόφραξής της ή τραυματικών παρενεργειών.
Η απόφραξη της αντλίας σε αυτές τις περιπτώσεις γίνεται διότι δεν είναι επαρκής η πίεση που να δικαιολογεί την ύπαρξή της, με αποτέλεσμα στοιχεία από το αίμα και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό, όπως πρωτεΐνες, θρόμβοι, μικρόβια, να επικολλώνται σε τμήμα της βαλβίδας, να τα φράζουν, να μολύνουν τη γύρω εγκεφαλική περιοχή και το χειρότερο, να προκαλούν διεύρυνση αντί για ομαλή λειτουργία. Το αποτέλεσμα είναι νέα επέμβαση για την απομάκρυνσή της.
Στις περιπτώσεις λοιπόν που έχουμε την υπόνοια κάποιου υδροκέφαλου εξετάζουμε κυρίως την περίπτωση της φυσιολογικής πίεσης με μεγάλη προσοχή πριν κάνουμε την παραμικρή επέμβαση ή ενέργεια.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.