ΕΠΙΛΗΨΙΑ: ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΗΨΙΑΣ

ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΈΧΟΥΝ ΔΕΙΞΕΙ ΌΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΞΕΧΩΡΙΣΟΥΜΕ ΣΕ ΟΜΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ.
Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία για τον κλινικό γιατρό, γιατί τη στιγμή που έχει μάθει να σκέφτεται έτσι, όταν του παρουσιαστεί ο πρώτος ασθενής με μια επιληπτική κρίση, αρχίζει από την ηλικία του και εκεί μέσα έχει τον πρώτο κύκλο υπόπτων αιτιών, που μπορούν να παρουσιαστούν σαν βασική δημιουργία των επιληπτικών κρίσεων. Ένα τυπικό παράδειγμα για αυτό είναι οι κρίσεις της προχωρημένης ηλικίας, οι οποίες εμφανίζονται κυρίως σε ασθενείς που επιβαρύνονται και από άλλες μεταβολικές διαταραχές, όπως π.χ.  ο διαβήτης, οι οποίες είναι κρίσεις αγγειοεγκεφαλικής εκφύλισης. Συνεπώς, όταν εμφανίζεται κάποιος προχωρημένος σε ηλικία, ο οποίος παρουσιάζει μια τέτοια κρίση ξαφνικά, κανείς δεν κοιτάζει, αφού καλύψει κλινικά και φαρμακευτικά τον πάσχοντα, να βρει την αιτία πρώτα από αυτή την αιτιολογία. Ο καταμερισμός αυτός ωφελεί, πολλές φορές, τα μέγιστα και μας δίνει τη δυνατότητα να ξεχωρίσουμε ανάμεσα στα διάφορα είδη κρίσεων.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.