ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ: ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΑΡΧΗΝ, ΣΑΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΈΝΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΒΙΩΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΙΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΠΟΥ Ο ΜΕΣΟΣ ΌΡΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΘΕΩΡΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.
Πρόκειται, δηλαδή, για ένα αρρωστημένο πρότυπο που ξεκινάει από την παιδική ηλικία, είναι σταδιακά εξελισσόμενο και αυξανόμενο και με την πάροδο του χρόνου έντονα συγκρουσιακό με το περιβάλλον. Το σύνολο αυτών των γεγονότων, αυτό το πρότυπο δηλαδή, συνθέτει τη διαταραχή της προσωπικότητας που παραμένει άκαμπτη και διαρκής και είναι μια πηγή ανικανότητας, δυσφορίας και δυσπροσαρμοστικότητας ως προς το περιβάλλον. Ασφαλώς, πρόκειται και για ένα γεγονός που χρήζει ψυχιατρικής υποστήριξης ακόμη και φαρμακευτικής αγωγής, αλλά, κατά κύριο λόγο, ουσιαστικής σωστής εκπαίδευσης.

0 Comments:

Post a Comment



Δημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.