ΩΣ ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΤΟ ΜΕΣΕΓΚΕΦΑΛΟ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ, ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ, ΕΠΙΦΟΡΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ, ΤΟΝ ΎΠΝΟ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ.
Το μεταίχμιο δρα με συνεχές ηλεκτρικές εκκενώσεις, μικρής έντασης, προκειμένου να έχει επικοινωνία ανάμεσα στα σημεία που συνδέει. Η ένταση αυτή των εκκενώσεων είναι πολύ σπουδαία, προκειμένου να έχει το άτομο την αρμόζουσα συμπεριφορά και να συμπλέει με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, λόγω διαφόρων παθολογικών καταστάσεων π.χ. επιληπτικών εκφορτίσεων, τότε το σύστημα αντιδρά υπέρμετρα με έντονες «αναφλέξεις» στη θέση των εκκενώσεων, γεγονός που οδηγεί το άτομο σε πανικό και δραματική συμπεριφορά αποφυγής των κινδύνων. Κάποτε ήταν αυτά δύσκολο και να διαγνωστούν και να θεραπευτούν. Σήμερα με την πρόοδο του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος και των άλλων διαγνωστικών μέσων, η αντιμετώπιση τους είναι πολύ πιο εύκολη.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.