ΚΑΡΚΙΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΥΛΙΩΣΗ

Η ΜΕΘΥΛΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΝΕΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΟΤΥΣ ΙΣΤΟΝΕΣ ΤΟΥ DNA, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΈΝΤΟΝΗ ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ.
Π.χ. έντονες μεθυλιώσεις επεμβαίνουν σε ογκοκατασταλτικά γονίδια και εμποδίζουν τη λειτουργία τους χωρίς να τα μεταλλάσσουν. Αλλά αυτή η υπερμεθυλίωση απενεργοποιεί και την κατασταλτική αντικαρκινογόνο δράση που έχουν όλα αυτά τα γονίδια. Με την τεχνική της επιγενετικής ,σε αυτό ακριβώς το σημείο, δια της μεθυλίωσης των γονιδίων μπορούμε να δώσουμε μια αντίστροφη λειτουργία και να μειώσουμε ή εξαφανίσουμε τους παράγοντες εκείνους που προκαλούν την καρκινική διέγερση της καρκινογένεσης.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.