ΑΓΓΕΙΑ, ΗΜΙΚΡΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ

Ο ΥΠΟΘΑΛΑΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΈΝΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΜΠΑΛΑΣ.
Το κάθε εγκεφαλικό ημισφαίριο, αριστερά και δεξιά, έχει τον υποθάλαμο του. Έτσι λοιπόν και από τις δυο πλευρές του εγκεφάλου ταυτόχρονα ή όχι, μπορεί ο υποθάλαμος να δεχτεί ερεθίσματα. Ο ρόλος του υποθαλάμου είναι ακριβώς να επεξεργάζεται διαφόρων ειδών ερεθίσματα, ακουστικά, οπτικά ή ακόμα και ολοκληρωμένες καταστάσεις στρες, πόνου, αντίδραση ψυχικών ισορροπιών, να τα υποδέχεται, να τα επεξεργάζεται και ταυτόχρονα να τα «διανέμει» με τέτοιο τρόπο, ώστε ο εγκέφαλος να έχει την ισορροπία του. Σε ότι αφορά τις ημικρανίες ο υποθάλαμος έχει ένα κεντρικό ρόλο σε σχέση με την ένταση του θορύβου, την ποιότητα των φαγητών και την ένταση του φωτός. Αυτά είναι τουλάχιστον, δηλαδή, αυτά που ξέρουμε.
Πιθανόν, να υπάρχουν και άλλες αιτίες που ακόμα νευροφυσιολογικά να είναι άγνωστες. Εκείνο όμως που έχει αποδειχτεί είναι ότι το φως περνώντας και ερεθίζοντας τον υποθάλαμο, δρα σαν επιταχυντής μιας ημικρανίας από την ανάλογη μεριά που γίνεται η διέγερση. Ο υποθάλαμος έχει εκείνους τους υποδοχείς που μπορούν να υποδεχτούν, από τα γάγγλια του αμφιβληστροειδούς, τον οπτικό ερεθισμό, το διαμορφωμένο με τρόπο τέτοιο, ώστε να προκαλεί την αγγειακή διέγερση και υπερένταση του υποθαλάμου και στη συνέχεια αυτός να δημιουργεί την ανάλογη ημικρανία. Είναι πολύ σημαντικό στο ότι κανείς μπορεί να τοποθετήσει το τόξο «παραγωγής» μιας ημικρανικής κατάστασης, διότι με αυτόν τον τρόπο έχει τη δυνατότητα και να το αντιμετωπίσει.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.