Καινούρια πειράματα δείχνουν ότι οι άνδρες είναι πολύ πιο ευπαθείς σε ότι αφορά την υποβολή και τις έμμονες ιδέες από τις γυναίκες. Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι υπάρχουν εικονικά φάρμακα, τα λεγόμενα Placebo, τα οποία επηρεάζουν θεραπευτικά τους ασθενείς. Μάλιστα, υπάρχει η διεθνής επιστημονική πρακτική, σε ότι αφορά τη μέτρηση της δραστηριότητας ενός φαρμάκου, να συγκρίνεται η δράση του με αυτή ενός Placebo.
Τελευταία, υπάρχει μια καινούρια τάση στη φαρμακευτική έρευνα: να μετριέται το αποτέλεσμα μιας φαρμακευτικής δόσης σε σχέση και με το αποτέλεσμα της υποβολής της ιδέας μιας θεραπείας. Αυτό, μάλιστα, έχει πάρει και έναν ιατρικό χαρακτηρισμό του λεγόμενου Nocebo αποτελέσματος. Η πρώτη έρευνα για την αποτελεσματικότητα του Nocebo έγινε σε μια επιστημονική ομάδα του πανεπιστημίου Tubinger της Γερμανίας, όπου εξετάστηκαν 48 υγιείς άνδρες και γυναίκες με ψυχομετρικές και νευροφυσιολογικές εξετάσεις, προκειμένου να υπολογιστεί η δύναμη του Nocebo αποτελέσματος.
Το πείραμα ήταν απλό: οι ασθενείς κάθονταν εναλλάξ σε μια περιστροφική καρέκλα, η οποία περιστρεφόταν μέχρι να προκαλέσει ζαλάδα και ναυτία στους εξεταζόμενους. Οι εξεταστές, για να ενισχύσουν το αποτέλεσμα και να μετρήσουν τη δράση της υποβολής, υπέβαλαν όλους τους εξεταζόμενους σε ένα καθαρισμό στόματος με ένα υλικό χωρίς φαρμακευτική ουσία, λέγοντάς τους ότι αυτό ενισχύει τη ναυτία. Κατόπιν, μετά το τέλος του πειράματος, τους έδιναν να μυρίσουν μια αρωματική ουσία για να δουν ποιος αντέχει περισσότερο το αίσθημα της περιστροφής.
Το μεγαλύτερο μέρος των ανδρών με τις πρώτες περιστροφές έδειξε αδύναμο αναγνώρισης του αρώματος, λέγοντας ότι έχει έντονο αίσθημα ναυτίας. Αντίθετα, το ποσοστό των ευπαθών γυναικών ήταν πολύ μικρότερο. 80% στους άνδρες, 25% στις γυναίκες.
Κατέδειξε, λοιπόν, η εργασία αυτή ότι ο ανδρικός πληθυσμός, πιθανόν λόγω και της ορμονικής κατανομής, είναι πολύ πιο ευαίσθητος στις ιδέες υποβολής. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτό αφορούσε το σύνολο του ανδρικού φύλου και όχι υπο-ομάδες. Π.χ., οι αστυνομικοί ήταν πολύ πιο ευαίσθητοι από ότι οι φοιτητές.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.