Η ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ


ΔΥΟ ΝΕΥΡΩΝΙΚΑ ΤΟΞΑ ΣΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΚΑΘΟΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ
Ο πανικός είναι ένα χαρακτηριστικό φαινόμενο που οδηγεί τον άνθρωπο πέρα από τα όρια μιας απλής φοβικής κατάστασης σε μια λειτουργία εκτός ελέγχου με τάσεις φυγής, εφίδρωση, ταχυκαρδία, ατελείωτο τρόμο και απώλεια προσανατολισμού. Η κατάσταση αυτή είναι μια αντίδραση του εγκεφάλου μετά από ένα ερέθισμα που φτάνει σε μια περιοχή, που λέγεται αμυγδαλή, της οποίας οι νευρωνικοί σχηματισμοί επικοινωνούν με τον ιππόκαμπο, όπου είναι υποθηκευμένες οι τρομακτικές μνήμες. Η ανταλλαγή των ερεθισμάτων γεννά τον πανικό με τις αντιδράσεις που αναφέραμε παραπάνω. Βέβαια, ο εγκέφαλος, πέρα από σχηματισμούς που δημιουργούν τον πανικό, έχει και ανάλογους που τον μετριάζουν.
Πρόκειται για νευρωνικά τόξα που έχουν κέντρο την αμυγδαλή, αλλά, επικοινωνούν με τον μετωπιαίο λοβό, τον οποίων η δράση μέσω χημικών διαδικασιών μειώνει την ένταση του πανικού και αυξάνει την δυνατότητα απόσβεσης των τραυματικών εμπειριών, που είναι αποθηκευμένες, όπως είπαμε, στον ιππόκαμπο. Τα δύο κέντρα πληροφορούνται το ένα για τη δράση του άλλου, δεν έχουν όμως απόλυτα αυτόματο συντονισμό. Υπεισέρχεται εκεί και η λογική και οι εξωτερικοί παράγοντες προκειμένου να βοηθήσουν ο ένας τη δράση ενός του άλλου.
Έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη σε πειραματικό επίπεδο (ποντίκια), όπου στα ζώα είχε εμφυτευθεί ένα ηλεκτρόδιο στον εγκέφαλο, που με τη συνοδεία κάποιου τόνου απελευθέρωνε μια αντίδραση, δημιουργώντας πανικό στα πειραματόζωα. Οι ερευνητές άφησαν να ακούγεται μόνος ο τόνος, χωρίς την ηλεκτρική εκκένωση, και είδαν ότι λειτουργούσε το νευρωνικό τόξο αμυγδαλή - μετωπιαίος λοβός, που μετρίαζε την τραυματική εμπειρία και έδιωχνε τον πανικό. Με αυτόν τον τρόπο διδάσκονταν τα πειραματόζωα πλέον να μη φοβούνται την εκκένωση.
Ανάλογα πειράματα σε ανθρώπους με ψυχομετρικές εξετάσεις επιβεβαίωσαν αυτό το δίαυλο αντίδρασης, όπου υπήρχε και στα πειραματόζωα, και κατέληξαν ότι χρησιμοποιώντας τον ερεθισμό του δεύτερου νευρωνικού τόξου μέσω ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων μπορούμε να εξουδετερώσουμε τον πανικό. Πρόκειται πλέον για μια πιστοποιημένη θεραπευτική δυνατότητα με απλές εφαρμογές που αναμένεται να λύσει ένα τεράστιο θεραπευτικό πρόβλημα, αν λάβει κανείς υπόψη του τον τεράστιο αριθμό ασθενών που υποφέρουν από διαταραχές πανικού και αδυνατούν να βρουν γιατρειά με την απλή θεραπευτική αγωγή.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.