ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ

Η ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΟ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ.
Το οπτικό νεύρο ελέγχεται με μεγάλη ακρίβεια με τα οπτικά προκλητά δυναμικά. Τα οπτικά προκλητά δυναμικά είναι μια ευαίσθητη μέθοδος, κατά την οποία ερεθίζουμε οπτικά τους οφθαλμούς και καταγράφουμε το δυναμικό που προκύπτει. Ο χρόνος μεταξύ ερεθισμού και καταγραφής μας δίνει την κατάσταση του οπτικού νεύρου. Το οπτικό νεύρο δέχεται πάντοτε προσβολές και δημιουργούνται δυσλειτουργίες, όπου υπάρχει υπέρταση διότι αυτή προκαλεί αυξημένη ενδοκράνια πίεση και υδροκεφάλους. Σε έρευνα που κάναμε διαπιστώθηκε ότι τα οπτικά προκλητά δυναμικά, δηλαδή μετρήσεις από το οπτικό νεύρο, ήταν οι πιο συγκεκριμένες για την παθογνωμικότητα της ενδοκράνιας πίεσης στην υπέρταση.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.