ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΡΑΜΣΕΪ ΧΟΥΝΤ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΥΤΟ, ΕΠΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΕΡΟ «ΜΥΟΚΛΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΔΥΣΕΝΕΡΓΕΙΑ», ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΣΕ ΠΡΩΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΔΥΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: ΤΗΝ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΗΨΙΑ.
Η συμπτωματολογία της μυοκλονικής παρεγκεφαλικής δυσενέργειας συμπληρώνεται, πέρα από την αταξία και τις κρίσεις από διανοητικές διαταραχές, και από πτώση της αντίληψης. Το Ραμσέϊ Χούντ τύπου 1, παρόλο του ότι κυριαρχείται από αστάθεια και αταξία λόγω φθοράς των νευρικών κυττάρων της παρεγκεφαλίδας, οφείλεται να αντιμετωπίζεται σαν ένα επιληπτικό σύνδρομο αμέσως μόλις διαγνωστεί.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.