ΚΑΤΑΡΧΑΣ, ΤΑ ΆΤΟΜΑ ΜΕ ΟΙΣΤΡΙΟΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ.
Και είναι ασθενείς, διότι δεν αντιλαμβάνονται το πρόβλημα τους, που τις περισσότερες φορές έχει και μια έντονη συνοσηρότητα όπως π.χ. την κατάθλιψη ή τις σχιζοειδείς διαταραχές. Αυτό που χαρακτηρίζει αυτά τα άτομα είναι να δραματοποιούν καταστάσεις, έτσι ώστε τα ίδια να γίνονται αντικείμενο προσοχής ή να είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του κύκλου τους, προκειμένου να κερδίζουν αυτοεκτίμηση από τα ενδιαφέροντα και τις αλληλοεπιδράσεις των άλλων. Στην προσπάθεια να παρουσιάσουν έντονα συναισθήματα εμφανίζουν νοσήματα ή διαταραχές της σωματοποίησης, προκειμένου να προκαλέσουν τον οίκτο-ενδιαφέρον.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.