Η 3Η ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΣΥΖΥΓΙΑ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΚΟΙΝΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΝΕΥΡΟ, ΈΧΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΙΔΙΟΜΟΡΦΙΑ.
Είναι το μόνο νεύρο που έχει δύο πυρήνες σε ένα. Τα δύο τμήματα του, λειτουργικά και ανατομικά, χωρίζονται συμμετρικά σε δύο μέρη και νευρώνουν αντίστοιχα περιοχές και όργανα από δεξιά και αριστερά. Αναμενόμενο με αυτήν την κατασκευή είναι να έχουμε πιο τακτικά βλάβες του κεντρικού πυρήνα (και των δύο τμημάτων), παρά των εκατέρωθεν νευρών (κοινοκινητικό). Ο πυρήνας αυτός έχει δύο άλλους υποπυρηνικούς σχηματισμούς με σαφείς λειτουργίες. Ο μεν ένας είναι ο πυρήνας Perlia που ελέγχει η σύγκλιση και ο πυρήνας Etinga Westphal που ελέγχει η σύσπαση της κόρης. Έτσι λοιπόν οι διαταραχές αυτών των πυρήνων και νεύρων είναι από τις πιο περίπλοκες του εγκεφάλου.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.