Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ

Ο ΥΠΝΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
Έρευνες που γίνανε με την μαγνητική τομογραφία ποζιτρονίων και με την υπολογιστική μαγνητική τομογραφία έδειξαν ότι κατά την διάρκεια του ύπνου όντως υπάρχει μια «ησυχία» σε ορισμένα εγκεφαλικά κέντρα. Υπάρχει όμως ένταση σε ότι αφορά τις περιοχές των συναισθημάτων και της μνήμης.
Κατά την διάρκεια του ύπνου ενώ μειώνεται ο καρδιακός ρυθμός και εμφανίζονται τα όνειρα και πέφτει η θερμοκρασία του σώματος άλλα τμήματα όμως υπερλειτουργούν.
Εάν αυτή η κατάσταση διαταραχθεί τότε έχουμε σαν αποτέλεσμα την πτώση της απόδοσης της συγκέντρωσης της αντίδρασης την επόμενη ημέρα και την αύξηση των λαθών.
Άρα δηλαδή από νευρολογικής πλευράς ο ύπνος είναι μια ιδιαίτερη λειτουργία και υπεύθυνος για πολλές καλές ή παθολογικές καταστάσεις της επόμενης μέρας. Προκειμένου να μετρηθούν και να αξιολογηθούν χρειάζεται να γνωρίζουμε τα πάντα περί του ύπνου.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.