Πως το μυαλό επιβάλει τις θελήσεις του.

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και στην χώρα μας δημοφιλής ο «ορός της αλήθειας».Δεν πρόκειται στην κυριολεξία για κάποιον ιδιαίτερο ορό. Απλώς με την έκφραση αυτή υπονοείται η διαδικασία ανίχνευσης ψεύδους ή αλήθειας στον εγκέφαλο.

Πράγματι υπάρχουν διαδικασίες ανίχνευσης των συγκεκριμένων λειτουργιών στον εγκέφαλο με ειδικά όργανα σύγχρονων καταγραφών που λέγονται εγκεφαλογράφοι. Οι εγκεφαλογράφοι καταγράφουν τον τόπο και τον αληθινό χρόνο τέλεσης κάθε εγκεφαλικής λειτουργίας έτσι ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση τους σαν μεγέθη.

Γενικά η αλήθεια είναι μια αντανακλαστική βιωματική λειτουργία που προκύπτει από δύο σημεία του εγκεφάλου, σε αντίθεση με το ψέμα που είναι συνειδητό και χρειάζεται περισσότερο χρόνο και την «αρωγή» τριών σημείων του εγκεφάλου για την εκφρασή του.

Δηλαδή η αλήθεια καταγράφεται πιο γρήγορα από το ψέμα.

Αυτό χρησιμοποιείται κατά κόρο στην διαφήμιση, όπου ωθείται ο πελάτης σε μια εμβόλιμη αλήθεια που τον ωθεί σε συγκεκριμένη αγορά προϊόντος χωρίς ή με τη δυνατό μικρότερη συνειδησιακή συμμετοχή. Αυτό το επιτυγχάνουν οι διαφημιστικές εταιρείες «ερεθίζοντας» τον ανάλογο εγκεφαλικό τόπο (ακουστικά, οπτικά, κ.τ.λ.) για το πλέον σύντομο χρονικό διάστημα.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.