Συνήθως, ο μόλυβδος περιέχεται στις μπογιές και στα ανθεκτικά δίκτυα ύδρευσης παλαιού τύπου στις σωληνώσεις. Αυτό γίνεται καμιά φορά αιτία τόσο τα έμβρυα, όσο και οι μητέρες αυτών, αλλά πολλές φορές και τα παιδιά, να παρουσιάζουν υψηλή συγκέντρωση μόλυβδου στα εγκεφαλικά κύτταρα του πρόσθιου λοβού. Όπως έδειξαν τελευταίες έρευνες που δημοσιεύτηκαν πρόσφατα η περιεκτικότητα των κυττάρων αυτών σε υψηλές ποσότητες μόλυβδου γεννά σαφή εγκληματικότητα.
Στον πρόσθιο λοβό εδράζεται κατά κάποιο τρόπο το κέντρο της ηθικής και κοινωνικής δικαιοσύνης. Τα ελαττωμένα και κατεστραμμένα εκεί κύτταρα αναστέλλουν τη λειτουργία αίσθησης της δικαιοσύνης και της ηθικής με αποτέλεσμα να ξεσπά πάρα πολύ μεγάλη εγκληματικότητα. Κυρίως σε εγκλήματα, όπως είναι η άσκηση βίας, σε συνδυασμό με εγκληματικές πράξεις, όπως είναι οι βιασμοί, ασέλγειες κλπ.
Είναι ένα στοιχείο στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή και σε περιπτώσεις που φαίνεται από πρώτη άποψη ότι δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Επειδή μέχρι πρόσφατα η έκθεση σε μόλυβδο ήταν σύνηθες γεγονός, καλό είναι όταν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις να σκεπτόμαστε και αυτή την εκδοχή.

0 Comments:

Post a Comment



Δημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.