ΣΗΜΕΡΑ Η ΎΠΑΡΞΗ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ Κ.Τ.Λ. ΈΧΕΙ ΜΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΠΑΝΤΑ ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ.
Αυτό που βασικά χαρακτηρίζει είναι το αίσθημα όχι του «εγώ» μόνο, αλλά και το αίσθημα του «εμείς».
Πρόκειται δηλαδή, ουσιαστικά, για μια υπέρβαση από το «εγώ» στο «εμείς», που δημιουργεί την ομάδα.
Μια έννοια πάνω από δυο που έχουν το αίσθημα της συνύπαρξης, της ιδεολογικής κατεύθυνσης και κυρίως της συνύπαρξης.
Η δράση των διαφόρων μελών της ομάδας αλληλοεπηρεάζεται και υποομάδες μέσα στην ίδια την ομάδα δεν πρέπει να αποκλείουν από την αρχική ταυτότητα και την ποιότητα της.
Αυτή είναι η βασική δομή και αυτό εξηγεί τις εύκολες συγκρούσεις μεταξύ, καμιά φορά, υποομάδων, ιδιαίτερα στο πολιτικό τομέα, και των υπολοίπων.
Αναπτύσσεται, χαρακτηριστικά, όπου έχουμε μια διαταραχή της ταυτότητας της ομάδας, μια έντονη ανταγωνιστικότητα και επιθετικότητα εναντίων αλλήλων.
Πρόκειται για μια καινούργια διάσταση που επηρεάζει ουσιαστικά η τεχνολογία και αφορά ακριβώς τις λεπτές ισορροπίες μεταξύ του «εγώ» και του «εμείς».
Εάν κάποιος χρειάζεται να έχει πιο σωστή επαφή με το περιβάλλον του και να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη, πρέπει σήμερα να αναλύσει πρώτα την κοινωνική του θέση, δηλαδή τις ομάδες όπου ο ίδιος περιέχεται ή οι ίδιες οι ομάδες θεωρούν ότι τον εμπεριέχουν.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.