ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΣΤΗΝ ΗΡΕΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΕΧΕΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΙ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 40 ΧΡΟΝΙΑ.
Ένα ουσιώδες διαγνωστικό εργαλείο σε αυτή την διαδικασία ήταν και το ΗΕΓ. Η μεγάλη τεχνική ανάπτυξη που υπάρχει και κυρίως στον τομέα του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος του έδωσε την δυνατότητα να διαθέτει μεγαλύτερο διαγνωστικό βάθος.
Με την προσθήκη δε των αλγόριθμών μπορεί κανείς πλέον μέσω του εγκεφαλογραφήματος να βρει δραστηριότητες του εγκεφάλου που μέχρι τώρα ήταν άγνωστες. Μια από αυτές ήταν η ύπαρξη ελάχιστης δραστηριοποίησης κάποιων νευρολογικών συστημάτων σε κατάσταση απολύτου ηρεμίας σε διάφορα σημεία του εγκεφάλου.
Μάλιστα η καταγραφή της δραστηριότητας αυτής έδειξε ότι ποικίλει από τόπο σε τόπο στον εγκέφαλο και δείχνει τάσεις γενίκευσης με την πάροδο της ηλικίας.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.