ΌΡΑΣΗ: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΩΟΕΙΔΕΣ ΣΚΟΤΩΜΑ

ΤΑ ΣΚΟΤΩΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΟΥ ΠΟΙΚΙΛΟΥΝ ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ, ΈΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΗ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
Το κεντρικό σκότωμα είναι το πλέον συνηθισμένο που εμφανίζεται κατά την πίεση του οπτικού νεύρου. Υπάρχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό σκότωμα, το κεντρικό ωοειδές σκότωμα.
Στην περίπτωση αυτή, το σκότωμα αυξάνεται σε σχήμα αυγού μέχρι την περιοχή της τυφλής κηλίδας. Το κεντρικό ωοειδές σκότωμα είναι αποτέλεσμα της τοξικής αμβλυωπίας από χρόνια κατάχρηση καπνού και αλκοόλης. Είναι πολύ συνηθισμένο, κυρίως στις χώρες της κεντρικής Ευρώπης, όπου οι χρόνιοι πότες και φανατικοί καπνιστές, κάνουν αυτόν τον συνδυασμό χωρίς να έχουν τακτική σίτιση.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.