Η ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ (ΣΚΠ) ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΑΝΙΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ.Ο κίνδυνος της σκλήρυνσης κατά πλάκας προϋπάρχει αρκετά χρόνια πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων της. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η παιδική ηλικία σε σχέση με τις γεωγραφικές παραμέτρους. Έχει βρεθεί ότι πολλοί γεωγραφικοί παράγοντες επηρεάζουν προδιαθετικά την εμφάνιση της αρρώστιας.
Σε επιδημιολογικές έρευνες σε μετανάστες πιστοποιήθηκε αυτό με σιγουριά. Βρέθηκε π.χ. ότι ο προδιατεθειμένος για την εμφάνιση της σκλήρυνσης κατά πλάκας ασθενής «κουβαλάει» μέχρι το 15ο έτος την «κληρονομιά» της χώρας που γεννήθηκε, ενώ αν μετανάστευσε μέχρι τριών ετών αναλαμβάνει τον κίνδυνο της νέας χώρας υποδοχής.
Πέρα, όμως, από την αμιγώς γεωγραφική επιρροή, υπάρχει και η εθνικο-γεωγραφική. Έτσι, βρίσκεται η αρρώστια στους λευκούς Αμερικάνους πολύ πιο τακτικά από ότι στους μαύρους Αμερικάνους. Ακόμη και εντός του ίδιου έθνους ποικίλει η εμφάνιση σε ότι αφορά απομονωμένες λαϊκές ομάδες. Π.χ. ενώ στους Φινλανδούς η εμφάνιση της νόσου είναι πολύ υψηλή, στην ίδια χώρα στους Λάπωνες είναι εξαιρετικά σπάνια.
Γενικά, τα τελευταία χρόνια, ίσως λόγω της ελεύθερης μετακίνησης στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, παρατηρείται μια τάση «ομογενοποίησης». Π.χ. πριν από χρόνια η συχνότητα εμφάνισης της νόσου στη νότια Ευρώπη ήταν 10 περισταστικά ανά 100.000, ενώ στη βόρεια φθάνουν τα 200 ανά 100.000.
Τώρα υπολογίζεται ότι σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μια συχνότητα 250-300 ανά 100.000. Κάθε χρόνο δε αυξάνονται 3-6 ανά 100.000 και οι γυναίκες αρρωσταίνουν δύο φορές πιο πολύ από τους άνδρες.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.