ΑΝΑΜΦΙΣΒΗΤΗΤΑ, ΑΠΟ ΠΟΛΥ ΛΙΓΟ ΕΩΣ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ, ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΟΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟ.
Και επειδή το πάρα πολύ λίγο δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα, στην καθημερινότητα αναφερόμαστε στη συνεχή χρήση αλκοόλ και στις χρόνιες εγκεφαλικές βλάβες που προκαλεί. Βέβαια, αυτές οι βλάβες είναι επιπλέον εντονότερες, όταν το αλκοόλ είναι και κακής ποιότητας. Το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα αποτελεί ένα πολύ σπουδαίο εργαλείο για να εκτιμήσει και την έκταση και να προστατέψει τη διάρκεια και τις συνέπειες των βλαβών αυτών. Κυρίως το ηλεκτροεγκεφαλογράφημα ενός χρόνιου αλκοολικού χαρακτηρίζεται από δυο ειδών κυματομορφές ˙αυτές της β δραστηριότητας (11-17 Hz) και τις διάσπαρτες, βραδείες συχνότητες (3-7 Hz), χωρίς σαφή εντοπισμό. Ένα τέτοιο ηλεκτροεγκεφαλογράφημα «προαναγγέλλει» την επικείμενη, συνεχή καταστροφή του εγκεφαλικού ιστού. Γεγονός που επιβάλλει, στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται η παρουσία του, άμεση διακοπή της χρήσης αλκοόλ και χορήγηση εγκεφαλοτρόπων φαρμάκων.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.