ΣΕ ΚΑΘΕ ΗΠΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΈΧΟΥΜΕ ΈΝΑΝ ΆΜΕΣΟ ΕΠΗΡΕΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ.
Αυτό προέρχεται από το γεγονός ότι σε προχωρημένες ηπατικές διαταραχές απελευθερώνονται τοξικά στοιχεία, που προκαλούν σαφείς εγκεφαλικές αλλοιώσεις (τοξικές εγκεφαλοπάθειες). Οι αλλοιώσεις αυτές είναι τόσο χαρακτηριστικές που δίνουν σαφή κύματα κυματομορφών στην ηλεκτροεγκεφαλογραφική καταγραφή. Χαρακτηριστικά, για τις αποτοξικές εγκεφαλοπάθειες είναι τυπικά, τριφασικά κύματα που προέρχονται και από τις δυο πλευρές των εγκεφαλικών ημισφαιρίων. Η συχνότητα εμφάνισης τους είναι αναλογική με τη βαρύτητα της τοξικής εγκεφαλοπάθειας. Χαρακτηριστική είναι και η «υποχώρηση» τους μετά την καλυτέρευση της κλινικής εικόνας. Γίνεται κατανοητό ,λοιπόν, ότι στις περιπτώσεις των ηπατικών διαταραχών, ο έλεγχος του εγκεφάλου με τη διαδικασία του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος αποτελεί μια επιπλέον αναγκαία παράμετρο στην όλη διαγνωστική διαδικασία.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.