Η ΦΩΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΈΧΕΙ ΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΦΥΡΙΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΗΓΗ.
Η ιδέα της φωτοδυναμικής θεραπείας με τις πορφυρίνες ήρθε μετά την εντατική μελέτη της παθογενετικής διάστασης τους. Εκεί διαπιστώθηκε ότι οι πορφυρίνες, πέρα του ότι μπορούν να καταστρέψουν φυσιολογικά κύτταρα με μεγαλύτερη ευκολία, μπορούν να καταστρέψουν και καρκινογόνα, φορτώνοντας τις παθολογικές πορφυρίνες με ένα ενεργειακά «ευαίσθητο» μεταλλικό υλικό και κατευθύνοντας τες στα καρκινικά κύτταρα, όπου  εκεί μπορούμε να έχουμε ενεργειακή «έκρηξη» μέσω των απελευθερωμένων ηλεκτρονίων από μια φωτεινή πηγή. Εκεί ακριβώς βασίζεται όλο το θέμα της αξιοποίησης της φωτοδυναμικής των παθολογικών πορφυριών.

0 Comments:

Post a Comment



Δημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.