ΆΝΟΙΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΠΥΡΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΆΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΥΠΟΥ ALZHEIMER ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΠΥΡΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ.
Στην υπερπυρηνική παράλυση έχουμε μια χαρακτηριστική οφθαλμοπληγία και κυρίως κατά την κάθετη κίνηση του οφθαλμού. Πέραν τούτου, υπάρχει διαταραχή της βάδισης, της ομιλίας και δευτερεύοντος της κατανόησης. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα συμπτώματα αυτά με το χρόνο εξελίσσονται και αυξάνονται, οπότε  πολλοί γιατροί, μη ολοκληρώνοντας την πλήρη εξέταση, εκλαμβάνουν την υπερπυρηνική βλάβη με την αύξηση της δυσχέρειας της κατανόησης σαν ένα στοιχείο άνοιας και ιδιαίτερα Alzheimer. Πάρα πολλοί, με βάση την παρατήρηση αυτή, προχωρούν στη χορήγηση αναλόγων φαρμάκων, που τις περισσότερες φορές δυσχεραίνουν ακόμα πιο πολύ τη γενική κατάσταση. Η άνοια και ιδιαίτερα το Alzheimer εξακολουθούν να αποτελούν ξεχωριστές νοσολογικές οντότητες, που χρήζουν ιδιαίτερη μεταχείριση. Με την προοδευτική υπερπυρηνική παράλυση, τα πράγματα είναι διαφορετικά.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.