ΛΟΓΟΣ: ΣΠΑΣΤΙΚΗ ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΗΣ ΆΡΘΡΩΣΗΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΔΥΣΑΡΘΡΙΑ.
Μια χαρακτηριστική δυσαρθρία είναι η λεγόμενη σπαστική δυσαρθρία, μια δυσαρθρία που βρίσκεται ειδικά στα χειλικά σύμφωνα και κάνει την ομιλία εργώδη και βραχνή. Η σπαστική δυσαρθρία μπορεί να είναι ανώτερη (φλοιώδους αιτιολογίας) ή μπορεί να είναι μιας κατώτερης προέλευσης, κυρίως από τον προμήκη (προμηκική αιτιολογία). Στην τελευταία περίπτωση έχουμε και τα χαρακτηριστικά συμπτώματα δυσφαγίας και δυσκατάποσης. Πρόκειται για συνηθισμένη εμφάνιση δυσαρθρίας στα περισσότερα νευρολογικά συμπτώματα που υπάρχει μια τέτοια.

0 Comments:

Post a Comment



Δημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.