ΜΕΤΩΠΙΑΙΟ ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΣΤΗΝ ‘ΥΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΙΑΙΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΤΩΝ ΆΚΡΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΟΠΤΙΚΑ ΕΡΕΘΙΣΜΑΤΑ.
Η λειτουργία αυτού του κέντρου είναι πολύ ισχυρή, έτσι που μικρές αποκλίσεις του δεν γίνονται πάντα, κλινικά, αντιληπτές. Το μετωπιαίο οφθαλμοκινητικό κέντρο εμφανίζει έντονες δυσχέρειες που γίνονται και, κλινικά, αντιληπτές στις περιπτώσεις των επιληπτικών κρίσεων και ιδίως των απλών κινητικών κρίσεων. Οι απλές κινητικές κρίσεις προκύπτουν από διαταραχές του μετωπιαίου κινητικού λοβού, ο οποίος έχει άμεση σχέση με το μετωπιαίο οφθαλμοκινητικό κέντρο. Έτσι λοιπόν, όταν υπάρχει μια κινητική εστιακή κρίση στο κινητικό λοβό έχουμε μια κινητική εκδήλωση στην αντίθετη μεριά του σώματος και συστροφή του βλέμματος προς τη μεριά αυτή. Είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που μπορούμε κλινικά να καταλάβουμε τη δυσλειτουργία του μετωπιαίου οφθαλμοκινητικού κέντρου.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.