ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ: ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ

ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΗΛΙΚΙΑ, ΣΥΝΗΘΩΣ, Η ΣΥΓΧΥΣΗ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΜΕ ΈΝΤΟΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ΧΩΡΟ, ΧΡΟΝΟ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ.
Μάλιστα, οι ηλικιωμένοι που εμφανίζουν τη διαταραχή, συνήθως, παρουσιάζουν αφαιρέσεις, βραδυφρενία, πτώση της προσοχής και κόπωση. Εάν δεν επιληφθεί κάποιος ,ιατρικά, για αυτή την κατάσταση, τότε τη κλινική εικόνα τη συμπληρώνουν παραισθήσεις με παραλήρημα. Οι λόγοι, που μπορεί να εμφανιστούν στους ηλικιωμένους οι καταστάσεις αυτές προσανατολισμού, έχουν να κάνουν ,κατά κύριο λόγο, με τις λοιμώξεις, τις μεταβολικές διαταραχές και τις διαταραχές του κεντρικού νευρικού συστήματος.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.