Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΓΚΑΜΑ.
Μπορεί να δείξει όχι μόνο τοπικές ασθένειες αλλά και νοσήματα άλλων συστημάτων. Όταν εξετάζουμε την κόρη του οφθαλμού καταρχάς προσέχουμε την κίνηση του οφθαλμού. Προς τα πάνω, κάτω ή πλάγια. Κάθε μια από αυτές τις διαταραχές μπορεί να μας δώσει ουσιαστικές πληροφορίες για εγκεφαλικές δυσλειτουργίες.
Πέρα από την κίνηση μια άλλη μεγάλη πηγή πληροφορίας είναι η αντίδραση της κόρης του οφθαλμού σε σχέση με ένα φωτεινό ερέθισμα. Εδώ πέρα από νοσηρές καταστάσεις εντός του εγκεφάλου ή και του ίδιου οφθαλμού και για άλλες νοσηρές εξελίξεις όπως ρευματοπάθειες, εγκεφαλικά νοσήματα, σύφιλη κ.λ.π.
Τέλος παρατηρώντας ανατομικά την κόρη έχουμε επιπλέον την δυνατότητα να δούμε ενδοφθαλμικές διαταραχές και άλλα συστηματικά νοσήματα.
Όπως βλέπουμε η διόγκωση της κόρης του οφθαλμού αποτελεί ένα ολόκληρο νευροοφθαλμολογικό «βιβλίο».

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.