Ο ΠΡΟΜΗΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΚΡΙΒΩΣ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ.
Ο κύριος ρόλος του είναι η εγρήγορση και η ρύθμιση επιπέδου συνείδησης μαζί με άλλους εγκεφαλικούς σχηματισμούς.
Κάποιες δυσλειτουργίες εξαιτίας παθολογικών φαινόμενων όπως κυκλοφοριακές διαταραχές, λοιμώξεις, φλεγμονές, τραύματα κ.λ.π. στα μωρά και στα βρέφη είναι δυνατόν να προκαλέσουν μικρή ή μεγάλη βλάβη του προμήκη.
Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται ιδιαίτερη γνώση και μεγάλη προσοχή διότι τα προβλήματα που προκύπτουν όπως οι διαταραχές της πίεσης και του καρδιακού ρυθμού είναι τόσο έντονα που κρύβουν την πραγματική αιτία.
Ο έμπειρος κλινικός γιατρός όταν αντιμετωπίζει σε νεαρά παιδιά ή βρέφη τέτοια προβλήματα είναι αναγκαίο να σκεφτεί την προμηκική διαταραχή και να λάβει τα ανάλογα μέτρα.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.