ΑΠΟΛΥΤΑ ΝΑΙ!
Κάθε εγκέφαλος έχει τη μοναδικότητα του και τη δική του λειτουργική ταυτότητα.
Δηλαδή, επεκτείνεται σε αυτόν η λεγόμενη ατομική ιδιοσυγκρασία. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε τις περιπτώσεις εφαρμογής κάποιας μεθόδου, όσο καλύτερα ξέρουμε την ιδιοσυγκρασία του ασθενούς και το βιολογικό τους ρολόι, τόσο πιο επιτυχημένες είναι και οι θεραπευτικές αγωγές. Κατά συνέπεια, το ίδιο συμβαίνει και με το διακρανιακό μαγνητικό ερεθισμό : ένταση, δόση, συχνότητα, τοποθέτηση κ.τ.λ. είναι διαφορετικά από ασθενή σε ασθενή. Μόνο ένας επακριβής και κατάλληλος θεραπευτικός συνδυασμός και σωστός συντονισμός μπορούν να φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.