Η ΕΠΙΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΙΝΑΙ ΈΝΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΓΟΝΙΔΙΑ ΣΕ ΕΚΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση νέων συμπεριφορών του γονιδίου, αρνητικών ή θετικών, για το άτομο. Οι αρνητικές ή θετικές συμπεριφορές του γονιδίου εξαρτώνται από τους μηχανισμούς μεθυλίωσης και ακετυλίωσης. Στην πρώτη περίπτωση της μεθυλίωσης έχουμε την εμφάνιση της απενεργοποίησης των γονιδίων, ενώ αντίθετα με την ακετυλίωση έχουμε την εμφάνιση της ενεργοποίησης και ενίσχυση της έκφρασης των γονιδίων. Ελέγχοντας επιφανειακά τα ίχνη αυτών των δυο δραστηριοτήτων, μπορούμε  με τον ένα ή άλλο τρόπο, δηλαδή, ή μειώνοντας τη μεθυλίωση ή επιτυγχάνοντας την ακετυλίωση να έχουμε τις φαρμακευτικές εκείνες παρεμβάσεις που δίνουν τη δυνατότητα επιβολής λύσεων σε γενετικές διαταραχές, όπως π.χ. στον καρκίνο.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.