Ο ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟΣ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟΣ

ΈΝΑΝ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΟ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟ ΈΧΟΥΜΕ, ΌΤΑΝ ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ Η ΡΟΗ (ΔΙΑΦΥΓΗ) ΤΟΥ ΕΓKΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ ΣΤΟ ΚΟΙΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ.
Πρόκειται για μια άσκηση μεγάλης πίεσης, την οποία την βλέπουμε τακτικά σχεδόν σε πάρα πολλές νευρολογικές ασθένειες του κεντρικού νευρικού συστήματος. Οι πιο χαρακτηριστικές, για τον επίκτητο αποφρακτικό υδροκέφαλο, είναι η σθένωση του υδραγωγού, ύστερα από μια αιμορραγία ή λοίμωξη. Αυτό προκαλεί ένα φούσκωμα των κοιλίων και ως εκ τούτου, επειδή δεν μπορεί να παροχετευθεί το υγρό αυξάνεται η πίεση εντός των κοιλίων και προκαλεί τον υδροκέφαλο.
Μπορεί επίσης να είναι και μια μάζα, κυρίως στο υπερκηνίδιο χώρο, που είναι πάνω από την παρεγκεφαλίδα που πιέζει τους υδραγωγούς, έτσι που να εγκλωβίζει το εγκεφαλονωτιαίο υγρό και να προκαλεί το λεγόμενο διασκηνιδιακό εγκολεασμό. Αιματώματα, όγκοι των κοιλέων, όγκοι της υποφύσεως, όγκοι του οπίσθιου βόθρου, αποστήματα, κοκκιώματα, αραχνοειδής κύστη, ύστερα από χτυπήματα ή από αρρώστιες ή ακόμη και από εγκεφαλίτιδες είναι δυνατόν να ολοκληρώνουν το σκηνικό του αποφρακτικού υδροκέφαλου, του οποίου η συμπτωματολογία είναι χαρακτηριστική με αύξηση της ενδοκρανιακής πίεσης, διαταραχή από την όραση, αυτόματη ενούρηση και αταξία.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.