ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

ΣΤΙΣ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΙΑΤΕΡΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ, ΌΤΑΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΟΞΕΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΌΠΩΣ Π.Χ. ΠΑΡΑΛΥΣΕΙΣ, ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΛΑΘΗ.
Π.χ. στους ασθενείς με χρόνιο διαβήτη μπορεί να εμφανιστεί η λεγόμενη διαβητική πολυνευροπάθεια, που χαρακτηρίζεται από συμμετρική ή ασύμμετρη προσβολή, κυρίως των κάτω άκρων με χαρακτηριστική αδυναμία βάδισης, έντονα μουδιάσματα και κράμπες. Επειδή το φαινόμενο είναι πολύ συνηθισμένο, μόλις οι γιατροί ακούν αυτά τα συμπτώματα από διαβητικούς ασθενείς συμπεραίνουν αμέσως ότι έχουν να κάνουν με διαβητική πολυνευροπάθεια και λαμβάνουν διάφορα μέτρα. Και όμως σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται ιδιαίτερη προσέγγιση και πιο αυστηρή έρευνα των συμπτωμάτων. Πολύ τακτικά η αιτία μπορεί να είναι μια εγκεφαλική διαταραχή , κατά κανόνα, ένα εγκεφαλικό έμφρακτο που μπορεί να προκαλέσει τα ίδια συμπτώματα στα άκρα. Άρα σε περιπτώσεις διαβητικών ασθενών, πρέπει πάντοτε νευρολογικά να εξετάζεται και ο εγκέφαλος.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.