ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJOGREN ΚΑΙ ΟΙ ΙΟΙ COXSACKIE

ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ SJOGREN ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΞΗΡΟΦΘΑΛΜΙΑ, ΞΗΡΟΣΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΕΜΦΑΔΕΝΟΠΑΘΕΙΑ.
Το σύνδρομο Sjogren είναι ένα αυτοάνοσο νόσημα και προσβάλλει κυρίως γυναίκες μέσης ηλικίας περισσότερο από άνδρες. Έχει εντοπιστεί ότι ουσιαστικά στην πρωτογενή μορφή του, δηλαδή στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει συνοσυρότητα, η εμφάνιση του συνδρόμου οφείλεται αποκλειστικά στη λοίμωξη των ιών αυτών. Δεν είναι πάντοτε εμφανής η παρουσία τους, όταν υφίσταται συνοσυρότητα, όπου φαίνεται ότι το σύνδρομο Sjogren ακολουθεί άλλα νοσήματα, όπου έχουν συμβάλλει άλλοι ιοί. Άρα η συμμετοχή στην πρωτογενή εμφάνιση του Sjogren και των ιών Coxsackie είναι ουσιαστική.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.