ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΑΛΥΤΟ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΑΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΩΣ ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ.
Η διανοητική καθυστέρηση εμφανίζεται στο 2-3% του γενικού πληθυσμού σε κλίμα και ένταση βαρύτητας συμπτωμάτων.
Αποτελεί δηλαδή ένα σοβαρό πρόβλημα για την καθημερινότητα.
Γερμανοί επιστήμονες της Γενετικής από την Βόννη έψαχναν μια εκτεταμένη χρωμοσωμιακή και γενετική έρευνα πάνω στους ανθρώπους αυτούς προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υφίσταται κάποια σχέση μεταξύ του φαινότυπου και των γονιδίων τους.
Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν καταλυτικά. Έδειξε ότι ένα ποσοστό πάνω από 10% είχε γονιδιακές διαταραχές, μικρές ανισορροπίες όπως τις χαρακτήρισαν, που ανταποκρίνονταν σε χαρακτηριστικά φαινότυπο (δηλαδή μορφή διανοητικής καθυστέρησης). Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι ο γονιδιακός κληρονομικός παράγων είναι ουσιαστικός και πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στις διανοητικές καθυστερήσεις. Εάν δε ο προσδιορισμός είναι και ακριβής τότε μπορούμε να ελπίζουμε και σε ειδική θεραπευτική παρέμβαση.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.