ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

ΕΝΑ «ΝΕΥΡΩΝΙΚΟ» ΤΟΞΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ
Ο εγκέφαλος γενετικά έχει σχηματίσει ένα «νευρωνικό» τόξο το οποίο είναι υπεύθυνο για την λειτουργική δραστηριότητα της συνείδησης. Διάφορα τμήματα του εγκεφάλου όπως είναι τα ημισφαίρια, ο δικτυωτός σχηματισμός στο εγκεφαλικό στέλεχος, ο μεσεγκέφαλος ο υποθάλαμος και θάλαμος είναι τμήματα αυτού του τόξου που προσδιορίζουν την συνείδηση. Σε οποιοδήποτε σημείο από αυτά τα τμήματα του εγκεφάλου συμβεί κάποια δυσλειτουργία, τραύμα, λοίμωξη η οτιδήποτε άλλο έχει άμεση επίπτωση στο επίπεδο της συνείδησης. Εάν αυτή η «βλάβη» είναι ισχυρή ή ελαφριά, χρόνια ή σύντομη απότομη ή σταδιακή, ανάλογα έχουμε και την κλιμακωτή επιβάρυνσης της συνειδησιακής δυσλειτουργίας.
Σήμερα πλέον έχουμε τα διαγνωστικά μέσα πέρα από τα κλινικά συμπτώματα και διαγνωστικά σημεία να μπορούμε να ελέγξουμε όλο το συνειδησιακό τόξο που υπάρχει στον εγκέφαλο και να δούμε σε ποια περιοχή ακριβώς έχουμε την διαταραχή να επέμβουμε μετά την διάγνωση και να την αποκαταστήσουμε.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.