ΕΞΕΤΑΣΗ ΗΜΙΑΝΟΨΙΑΣ

Η ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΗΣ ΗΜΙΑΝΟΨΙΑΣ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ» ΤΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΠΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΞ ΕΠΑΓΩΓΗΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ, ΟΠΤΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟΥ.
Για παράδειγμα αν προσβάλλονται πρώτα τα άνω τεταρτημόρια κατά την ημιανοψία αυτό σημαίνει μια έντονη πίεση κάτω από το οπτικό χίασμα όπως συμβαίνει στα αδενώματα της υποφύσεως και καρκινώματα του ρινοφάρυγγα.
Αντίθετα όταν προσβάλλονται πρώτα τα κάτω τεταρτημόρια υπάρχει πίεση του οπτικού χιάσματος εκ των άνω και αυτό δείχνει πρόβλημα με πιθανό όγκο τρίτης κοιλίας η κρανιοφαριγγιόματος.
Το καλό είναι ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις μετά την τοποθέτηση της διάγνωσης υπάρχει αρκετός χρόνος αντίδρασης.
Έτσι πρέπει με μεγάλη σχολαστικότητα να γίνεται ο έλεγχος περιμετρικά του οπτικού πεδίου και να εντοπίζονται οι ελλείψεις με μεγάλη σαφήνεια.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.