Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΔΙΑΚΟΥ DNA

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΙΝΑΙ ΌΤΙ ΈΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΘΕΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΓΟΝΙΔΙΩΝ.
Δηλαδή μια μεταφορά γονιδίων από τον γεννήτορα προς τον απόγονο. Σήμερα με τα καινούργια επιτεύγματα της γενετικής γνωρίζουμε, τουλάχιστον για τους ιούς, ότι μπορούν να επανασυνδυαστούν με άλλους ιούς και βακτήρια και να ανταλλάσουν μεταξύ τους γονίδια. Δηλαδή πέρα από την κάθετη μεταφορά των γονιδίων λαμβάνει χώρα κα μια άλλη οριζόντια μεταξύ εμβίων όντων γενετικά διαφοροποιημένων μεταξύ τους. Σε αυτούς τους συνδυασμούς υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν και υλικά «κομμάτια». Έχουμε δηλαδή μπει σε μια διαδικασία εξέλιξης που μόλις τώρα τη γνωρίζουμε.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.