ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΖΙΤΡΟΝΙΩΝ ΉΡΘΕ ΣΤΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΈΝΑΣ  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ «ΠΕΙΡΑΣΜΟΣ». 
Πρόκειται για την επιτακτική ανάγκη να ερευνήσουν τις εσωτερικές δραστηριότητες των εγκεφαλικών κυττάρων. Βέβαια, οι σύγχρονες τεχνολογικές διαδικασίες και ιδιαίτερα αυτή της μαγνητικής τομογραφίας των ποζιτρονίων και μικροηλεκτροεγκεφαλογραφίας προσφέρονται  για αυτό το θέμα, αλλά έχουν και αυτές τις δυσκολίες τους. Π.χ. με τη μαγνητική τομογραφία ποζιτρονίων μπορούμε να παρατηρήσουμε τις διαδικασίες κατά δεκάδες και όχι κατά μονάδες. Έχουν όμως βρεθεί το τελευταίο καιρό και κάποια μικροηλεκτρόδια, τα οποία σε επίπεδο νευροφυσιολογίας μπορούν να απεικονίσουν τη δραστηριότητα του μονήρους νευρικού κυττάρου.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.