ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ – ΟΡΑΣΗ : ΟΜΩΝΥΜΗ ΗΜΙΑΝΟΨΙΑ

ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΤΟ ΟΠΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΛΛΟ ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΜΙΑ ΠΙΕΣΗ ΤΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΙΑΣΜΑ.
Δηλαδή πρόκειται για μια βλάβη του οπτικού νεύρου και από τους δύο οφθαλμούς μετά την διασταύρωση του στο οπτικό χίασμα.
Έτσι λοιπόν η πίεση αυτή προκαλεί μεγαλύτερη απώλεια της όρασης από τον αντίθετο οφθαλμό και λιγότερη από το σύστοιχο οφθαλμό.
Για αυτό τον λόγο μιλάμε για μια ασύμμετρη ομώνυμη ημιανοψία.
Στις περιπτώσεις αυτές διακρίνουμε την προοδευτική εγκατάσταση του προβλήματος όπως συμβαίνει στις περιπτώσεις εξελιγκτικών όγκων και στην αιφνίδια εγκατάσταση, όπως γίνεται σε αγγειακές διαταραχές και λοιμώξεις.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.