Η ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Η ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΟΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ.
Εκεί γυρίζει πάντοτε όταν θέλει πληροφορίες αντικειμενικές σε ότι αφορά το περιβάλλον και τον εαυτό του.
Δηλαδή πληροφορίες σαν να προέρχονται από τρίτο πρόσωπο. Η σημασιολογική μνήμη μαζεύει πληροφορίες από όλο τον εγκέφαλο αλλά κατά κύριο λόγο από την πίσω κροταφική και την πρόσθια βρεγματική περιοχή των λοβών.
Εκεί κατά κάποιο τρόπο σχηματίζεται μια ενότητα η οποία επεξεργάζεται και αναλύει τις πληροφορίες που τις προωθεί μετά στο κέντρο της μνήμης και τις συμπιέζει για την σημασιολογική μνήμη. Το ουσιαστικό είναι να αναφέρουμε ότι ιδιαίτερα για τον τύπο αυτό της μνήμης που ενεργεί όπως είπαμε σαν εγκυκλοπαίδεια υπάρχουν σε όλο τον εγκέφαλο σύνδεσμοι με όλα τα διάφορα «κέντρα» των διαφόρων λειτουργιών από όπου αντλούν πληροφορίες και μέσω νευρωνικών τόξων σχηματίζουνε την τελική μορφή που την βάζουνε μετά την «καταχωνιάζουν», μέσα στην σημασιολογική λειτουργία της μνήμης που είναι η πιο ευπρόσπληπτη αλλά και η πιο απαραίτητη για την ζωή της σημασιολογικής.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.