ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΤΕΡΗΤΙΚΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΠΟΤΟΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΛΚΟΟΛ Η ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΛΗΨΗ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΦΙΑΛΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΣΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΒΑΘΥ ΥΠΝΟΥ.
Οι νυχτερινοί αυτοί εφιάλτες έχουν την μορφή των επιληπτικών κρίσεων συνοδευμένοι από τινάγματα των άκρων, στριγκλιές και τσιρίδες.
Στις περιπτώσεις αυτές η διάγνωση βοηθάει το ιστορικό του ασθενούς και η 24ωρη ηλεκτροεγκεφαλογραφική καταγραφή.
Μετά από τον συνδυασμό αυτών των αποτελεσμάτων, σωστή θεραπευτική αγωγή και εφαρμογή κανόνων υγιεινής ύπνου μπορεί να διορθωθεί το πρόβλημα. Χρειάζεται πολλές φορές όμως για αρκετό χρονικό διάστημα.

0 Comments:

Post a CommentΔημοφιλείς αναρτήσεις

 

© 2006 | Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger by Blogcrowds.